ZURb1402 Workshop II: Stylistics

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jiřina Salaquardová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
ZURb1402/01: Wed 10:00–11:40 Studio 527, J. Salaquardová
Prerequisites (in Czech)
(! ZUR205 Stylistics (workshop) )&&(! ZUR241 Stylistics (workshop) )&&(! ZUR249 Stylistics - news coverage )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
An interactive course focuses on the forms of written news and feature genres in the media. In a set of tests and stylistic exercises students verify the ability to apply their previously acquired theoretical knowledge in practice. They learn attentive textology - in a set of authentic journalistic texts. It also processes stylistic exercises. An important element of the teaching methodology is the team work. The complexity of the course is based on the requirements of the application sphere, as elaborated in the market analysis.
Learning outcomes
Students will be able to better formulate news and feature journalistic genres after completing the subject. They learn to work with the text, reflect its shortcomings and work in team.
Syllabus
 • Topics: 1. Characteristics of news and feature genres. 2. Create a title. 3. Information saturation of the message. 4. The leaks in lexical choice. Exercises. 5. Newscasts taken from foreign sources. Analysis of texts. 6. Creating a feature text. 7. Logic, clarity. Analysis of texts (sports news). 8. Types of introductions. Analysis of texts. 9. Composition, text linkage. Paragraph. Analysis of texts. 10. Construction of the journalistic text, the structure of the genre. Analysis of texts. Exercises. 11. Choice of subject, paragraph, proportions. Types of conclusions. Analysis of texts. Exercises. 12. Textological adaptation of a longer text.
Literature
 • Dolanská, N.: Jak se stát Hemingwayem, příručka pro budoucí žurnalisty. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1994.
 • ČERMÁK, František. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2. přeprac. a dopl. vyd., 1. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 9788073352158. info
 • Jazyk, média, politika. Edited by Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 258 s. ISBN 8020010343. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK, Marie KRČMOVÁ and Eva MINÁŘOVÁ. Současná česká stylistika. Vydání první. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 stran. ISBN 8086642003. info
 • SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2000. 171 s. ISBN 8086022641. info
 • JESENSKÁ, Milena. Cesta k jednoduchosti. 2., upr. vyd. Brno: Barrister & Principal, 1995. 95 s. ISBN 80-85947-00-5. info
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS and Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : (základy jazykovědy pro studenty sociálních věd). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 67 s. ISBN 8070666714. info
 • ČAPEK, Karel. Kritika slov o věcech obecných čili Zóon politikon. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0271-4. info
 • PEROUTKA, Ferdinand. O věcech obecných. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 423 s. ISBN 800455038X. info
 • ŠTORKÁN, Karel. Publicistické žánry. 1. vyd. : Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1980. 349 s. info
Teaching methods
Seminars, assignments, emphasis is placed on active participation of students during seminars, teamwork, group project, games principle.
Assessment methods
Final test, text editing (authentic text from printed media) + completing of stylistic exercises. During the semester is required homeworks and assignments. Participation (at least 80%) is also required. Each seminar includes test and textual analysis.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/ZURb1402