ZURb1406 Specializovaná žurnalistika: Herní žurnalistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Miškov (přednášející)
Bc. Petr Barták (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1101 Žurnalistika || ZUR105 Úvod do žurnalistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Herní žurnalistika ve formě tištěných magazínů a webů je trvalou součástí progresivně rostoucího kulturního průmyslu digitálních her, který s tradičními médii soupeří o pozornost publika od osmdesátých let minulého století. Studenti předmětu v rámci redakce spolupracují na produkci příspěvků. V simulovaném kontextu se studenti prakticky učí vyhledávat a ověřovat informace ke zprávám a tematickým článkům, pořizovat rozhovory, psát, analyzovat, komentovat a editovat vlastní texty, přičemž téma příspěvku a žánr si mohou volit sami. Vedle toho se zdokonalí při práci se záznamovou technikou (s diktafony, kamerami a fotoaparáty) a v pořizování ilustračních záběrů (tj. obrazová příloha, snímání, střih a postprodukce videa). Podílejí se na projektech spojených se specifickými žánry herní žurnalistiky (např. recenze, interview a reportáže). Nabývají nejen schopnost tvořit nové obsahy určené k publikaci, ale získají také zpětnou vazbu kolegů a zkušenosti z týmové spolupráce.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu způsobilí k ovládání grafických, postprodukčních a editačních aplikací. Dále budou umět navrhnout, připravit a realizovat vlastní projekty i produkty v rámci specifických žánrů praktické herní žurnalistiky, které budou schopni publikovat. Kromě toho si osvojí dovednost zorganizovat a řídit práci týmu nebo zastávat dílčí úlohu v redakci.
Osnova
 • Předmět sestává z tematických okruhů, jež na herní žurnalistiku pohlíží z různých perspektiv, např. historické, regionální, socio-kulturní či etické hledisko, a rovněž se zaměřuje na jednotlivé žánry herní žurnalistiky, s nimiž se aspirující herní novináři setkají v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • GILLEN, Kieron (2004). „The New Games Journalism.“ Games Studies 101. http://gamestudies101.com/the-new-games-journalism/
 • RIGNALL, Jaz (2014). „A Brief History of Games Journalism.“ US Gamer. http://www.usgamer.net/articles/a-brief-history-of-games-journalism
 • THOMAS, David - Orland, Kyle - Steinberg, Scott (2007). The videogame style guide and reference manual. Coldstream: Powerplay Publishing. 105 s. Dostupné online z: http://www.gamestyleguide.com/VideoGameStyleGuideeBook.pdf
 • ZENKE, Michael (2006). „Game Journalists on Game Journalism.“ The Escapist. http://www.escapistmagazine.com/articles/view/issues/issue_71/409-Game-Journalists-on-Game-Journalism
 • STUART, Keith (2005). „Ten Unmissable Examples of New Games Journalism.“ The Guardian. http://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2005/mar/03/tenunmissable
 • ZAGAL, José P. (2012). „Characterizing and Understanding Game Reviews.“ Academia.edu. https://www.academia.edu/23100237/Characterizing_and_understanding_game_reviews
 • FERKO, Miloš (2009). „Ako písať recenzie.“ Fandom.sk. https://www.fandom.sk/clanok/ako-pisat-recenzie
 • HOFFMANOVÁ, Jana. 1998. Pařani a gamesy (Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her) in Naše řeč, r. 81, č. 2-3, s. 100-111.
 • PARKIN, Simon (2008). „Meet the Editors: The State of Game Journalism.“ Gamesetwatch. http://www.gamesetwatch.com/2008/08/in_depth_meet_the_editors_the.php
 • KONZACK, Lars (2002). „Computer Game Criticism: A Method for Computer Game Analysis.“ http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/05164.32231.pdf
 • JOHNSON, Neilie (2011). „The History of Video Game Journalism.“ Cheat Code Central. http://www.cheatcc.com/extra/videogamejournalismhistory2.html
 • HALL, Justin (2003). „Ethics in Video Game Journalism.“ Online Journalism Review. http://www.ojr.org/ojr/ethics/1049994303.php
 • TUČEK, Mikoláš (2013). „Historie herní žurnalistiky.“ Mediální gramotnost. http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/clanek/historie-herni-zurnalistiky
  doporučená literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5. URL info
Výukové metody
Teoretický výklad na seminářích doplňují příklady a průběžné úkoly vztažené k jednotlivým žánrům či útvarům praktické herní žurnalistiky; editace a publikování článků v redakčním systému; zpětná vazba formou redakčních porad a diskuzí. Výuka simuluje reálné redakční prostředí, přičemž aktivní zapojení studentů je cílem efektivní simulace. Simulace a rolové hry po studentech vyžadují, aby svět viděli z nové perspektivy, a to v úlohách, které v rámci pracovního týmu zastávají. Výukové simulace vytváří příležitosti k vybudování značné synergie mezi učením se myslet v relevantních teoretických rámcích a učením se, jak se vypořádat s komplexitou skutečných situací v praxi.
Metody hodnocení
Předpokladem k udělení zápočtu je aktivní přístup a vypracování praktických úkolů, pravidelná účast na seminářích a spolupráce v redakci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.