ZURb1414 Freelancer: Jak psát rozhovory pro blogy, média a PR agentury

Fakulta sociálních studií
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Perková (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1101 Žurnalistika || ZUR105 Úvod do žurnalistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz navazuje na předměty vyučující základy žánru rozhovor. Jeho cílem je rozšířit znalosti a tvůrčí dovednosti studentů s tvorbou rozhovorů pro média, blogy a PR agentury. Studenti si osvojí principy networkingu, vedení rozhovoru, základy marketingu a freelancingu a budou diskutovat s odborníky, kteří se živí děláním rozhovorů. Všechny získané dovednosti poté aplikují při psaní vlastních dvou rozhovorů, které budou společně konzultovat s ostatními.
Osnova
 • Networking (27.2.)
 • Umění rozhovoru (5.3.)
 • Jak psát rozhovory pro přední česká média – Lenka Vrtišková Nejezchlebová (12.3.)
 • Marketing + Freelancing (19.3.)
 • Jak se stát redaktorkou zpravodajství v Českém rozhlase – Martina Pouchlá (26.3.)
 • Jak popularizovat vědecká témata - Petr Koubský (2.4.)
 • Jak vytvořit vlastní TV – Martin Veselovský (9.4.)
 • Konzultace prvního rozhovoru (16.4.)
 • Jak vytvořit blog, podcast a dělat videorozhovory - Jiří Rostecký (23.4.)
 • Jak se dělá úspěšný podcast - Dan Tržil (30.4.)
 • Jak se stát copywriterem a digitálním nomádem - Filip Malypetr (7.5.)
 • Konzultace druhého rozhovoru (14.5.)
Literatura
 • vypracované rozhovory účastníků kurzu
Výukové metody
Odevzdání dvou rozhovorů, vypracování zpětné vazby na rozhovory ostatních studentů, povinná literatura a docházka.
Metody hodnocení
V tomto kurzu je povinná docházka, přičemž bude akceptována jedna absence. Je potřeba o ní informovat vyučujícího týden dopředu. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné odevzdat dva rozhovory v délce 10,000 znaků včetně mezer. Po formální stránce musí rozhovor splňovat klasické parametry (titulek, perex) a po obsahové stránce musí zahrnout medailonek osobnosti uvedený pod textem a dvě doprovodné fotografie k textu. K rozhovoru je potřeba napsat text v délce 250 znaků včetně mezer, který bude lákat čtenáře k jeho přečtení na sociálních sítích. První rozhovor musí být odevzdán do 9.4.2020 a druhý do 7.5.2020. Po odevzdání budou rozhovory zpřístupněny všem účastníkům kurzu a studenti budou mít jeden týden na vypracování zpětné vazby. Studenti by měli každý rozhovor rozebrat z hlediska formy, obsahu a kvality otázek a do následující hodiny (16.4. a 14.5.) by měli přinést vytištěné rozhovory se svými komentáři. Studenti dále musejí prostudovat povinné studijní materiály na každou hodinu, kdy je pozvaný řečník.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.