SPRb1115 Fieldwork and Supervision II - Casework

Faculty of Social Studies
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/8. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Prerequisites
( SPRb1113 Fieldwork and Supervision I ) && SOUHLAS
(SPR113) && consent to the registration
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is taught at Bachelor study program. It will provide introduction into practises realization. The main objective of the course is to gain theoretical knowledge about Egans model of solving problems and trainig of comunication skills. Supervision workshops makes it possible for confronting practical problems with theoretical account. At the end of this course, students should be able to reflect social work conditions, analyse cases from practices, take into account own experiences.
Learning outcomes
theoretical knowledge of supervision; practical experience with supervision
Syllabus
 • Supervision - definition, function, forms Supervision in social work Egans model of solving problems Burn out syndrom Verbal comunication Non verbal comunication
Literature
  required literature
 • HAVRDOVÁ, Zuzana and Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce (The use of supervision in helping profession - example of social work). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. p. 165 - 169, 4 pp. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • TSUI, Ming-sum. Social work supervision : contexts and concepts. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005. xviii, 178. ISBN 0761917675. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
  recommended literature
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ and Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe (Professional practice and student supervision: looking for examples of good practice). 2007. URL info
 • HAWKINS, Peter and Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
Teaching methods
lectures, class disscussion
Assessment methods
group discussion, final individual supervision
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: Celkem 104 hodin praxí.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2022/SPRb1115