SPRb1219 Sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 17. 2. 10:00–11:40 U32, Čt 24. 2. 10:00–11:40 U32, Čt 3. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 10. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 17. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 24. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 31. 3. 10:00–11:40 U42, Čt 7. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 14. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 21. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 28. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 5. 5. 10:00–11:40 U32, Čt 12. 5. 10:00–11:40 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/50, pouze zareg.: 1/50
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Sociologie umožňuje studentům veřejné a sociální politiky a sociální práce porozumět procesům, které ovlivňují postavení a jednání člověka v současných společnostech. Jeho cílem je prostřednictvím existujících sociologických teorií a odlišných (paradigmatických) přístupů identifikovat, analyzovat a porozumět současným veřejným a sociálním problémům a rizikovým chováním různých jednotlivců a skupin, které bývají centrem zájmu absolventů těchto dvou oborů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen analyzovat a porozumět všem společenským procesům a jednáním jednotlivců a skupin, se kterými se bude jakožto absolvent oboru setkávat ve své každodenní praxi.
Osnova
 • Úvod do studia sociologie
 • Předmět, metoda a struktura sociologie
 • Kultura a společnost
 • Symbolická komunikace
 • Institucionalizované jednání: socializace, sociální kontrola a deviace
 • Organizované jednání: sociální skupiny, organizace a byrokracie
 • Základní paradigmata v sociologii
 • Rodina a manželství
 • Formální organizace, byrokracie a totální instituce
 • Sociální stratifikace
 • Politika
 • Ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • PECKA, Emanuel. Sociologie politiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 9788024727936. URL info
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Helena. Základy sociologie. Edited by František Znebejánek. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 151 s. ISBN 9788024418742. info
 • MORAWSKI, Witold. Ekonomická sociologie. Translated by Jiří Ogrocký. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 338 stran. ISBN 8086429431. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  doporučená literatura
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • BERGER, Peter L. Pozvání do sociologie. Translated by Eduard Urbánek. 1. vyd. Praha: Federální ministerstvo obrany ČSFR, Správa sociálního zařízení, 1991. 157 s. ISBN 80854690801. info
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována formou odborné přednášky s využitím ppt prezentací. Každé z témat je doprovázeno semináři, na kterých dochází k individuálním a skupinovým diskuzím nad probranými poznatky a informacemi nastudovanými v povinné literatuře.
Metody hodnocení
Pro absolvování kursu je nutné úspěšné absolvování průběžného a závěrečního testu a průběžné plnění seminárních úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.