ZURd0014 Publikační činnost II

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURd0013 Publikační činnost I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci tohoto předmětu student prokazuje schopnost samostatně nebo ve spoluautorství publikovat odborné texty – výsledky své vědecké práce v anglickém nebo jiném světovém jazyce. Student publikace zpracuje typicky ve spolupráci se svým školitelem, případně konzultantem nebo v širším vědeckém týmu. Student se učí zásadám publikování, procesu psaní odborných textů, komunikace s editory a procesu celého recenzního řízení typicky v zahraničním časopise.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 2, 3 a 5.
Osnova
  • Zápočet přiděluje studentovi školitel na základě úspěšného přijetí publikace v anglickém nebo jiném světovém jazyce v odborném recenzovaném časopise. Odborný text musí být buď publikovaný nebo minimálně akceptovaný do tisku v daném časopise. Minimem pro tento předmět je publikování v časopisech indexovaných v databázích Scopus nebo Web of Science. Je možné uznat také monografii publikovanou u zahraničního nakladatele. Minimem pro uznání předmětu je autorský podíl 40 %.
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace se školitelem
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.