POLb1010 Současná Evropská unie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Podmaník (pomocník)
Garance
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1010/Skupina_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Pinková, M. Rybář
POLb1010/Skupina_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Pinková, M. Rybář
Předpoklady
! POL359 Současná Evropská unie && ! NOW ( POL359 Současná Evropská unie ) && ! OBOR ( EVS ) && ! OBOR ( EVS1 ) && ! OBOR ( EVSC ) && (! EVS162 Současná Evropská unie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti kombinace oborů PL-EVS.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základy evropské integrace, institucionální strukturou a politikami EU. Absolventi předmětu budou schopni popsat vývoj a mezníky evropského integračního procesu, logiku jeho fungování včetně institucionální struktury. Porozumí rovněž vývoji a současné podobě klíčových politik EU, stejně jako výzvám fungování současné Evropské unie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a vysvětlit hlavní události historie evropské integrace;
- vysvětlit intstitucionální strukturu Evropské unie;
- popsat hlavní evropské politiky;
- diskutovat o výzvách, kterým v současnosti Evropská unie čelí;
Osnova
 • Volby do EP a koncept druhořadých voleb
 • Institucionální rámec EU
 • Legislativní proces, kontrola a sankce v rámci EU
 • Rozpočet a strukturální fondy
 • Jednotný trh a politiky EU
 • Legitimita a demokratický deficit
 • Rozšiřování, kondicionalita a europeizace
 • HMU a ekonomická krize
 • Zahraniční a bezpečnostní politika EU
 • Brexit
 • SEMINÁŘ Migrační krize
 • SEMINÁŘ EU, Rusko, USA a Čína
Literatura
  povinná literatura
 • Ignacio Sanchez-Cuenca (2017). From a Deficit of Democracy to a Technocratic Order. Annual Review of Political Science, s. 351-369.
 • Olsen, Jonathan – McCormick, John. 2019. European Union Politics and Policies. 6th Edition. T&F INDIA, s. 257-265.
 • Marianne Kneuer (2019). The tandem of populism and Euroscepticism: A comparative perspective in the light of the European crises, Contemporary Social Science, 14, 1, s. 26-42.
 • R. Daniel Kelemen (2017). Europe’s Other Democratic Deficit Government and Opposition, 52, 2, s. 211-238.
 • John Curtice (2016). Brexit: Behind the Referendum, Political Insight, September 2016, s. 4-7.
 • Frieden, Jeffry – Walter, Stefanie. 2017. Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. Reviews in Advance (http://scholar.harvard.edu/files/jfrieden/files/friedenwalter2017.pdf).
 • Paul Whitley (2017). Why Did Britain Vote to Leave the European Union? Political Insight, September 2017, s. 38-41.
 • Cini, Michelle; Borragán, Nieves Pérez-Solórzano (2019). European Union Politics. 6th Edition. Oxford: Oxford University Press,
 • Richard Corbett. 2014. European Elections are Second-Order Elections: Is received wisdom changing? Journal of Common Market Studies, 52, 6, s. 1194-1198.
 • Simon Hix and Michael Marsh. 2007. Punishment or protest? Understanding European Parliament Elections. Journal of Politics, 69, 2, s. 495-510.
 • Fiala, Petr – Krutílek, Ondřej – Pitrová, Markéta. 2018. Evropská Unie. Brno: CDK, s. 889-898.
 • Mitchell A. Orenstein and R. Daniel Kelemen. (2017). Trojan Horses in EU Foreign Policy. Journal of Common Market Studies, 55, 1, s. 87-102.
  doporučená literatura
 • SZAPIRO, Manuel. The European Commission : a practical guide. Edited by Michael Keading. London: John Harper Publishing, 2013. xviii, 378. ISBN 9780957150133. info
Výukové metody
Studenti jsou na semináře rozděleni do dvou skupin, semináře proběhnou vždy v úterý v délce 45 minut od 10h, resp. od 10:55h.
Metody hodnocení
Seminární, aktivní účast na seminářích, dva testy složené z uzavřených otázek.
Informace učitele
Podrobné informace včetně literatury k jednotlivým hodinám jsou uvedeny v sylabu vloženém ve studijních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/POLb1010