SOCd0130 Seminář k disertační práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Studjící )spěšně obhájili projekt disertační práce v kurzu "Metodologický seminář". Jejich vlastní výzkum je v pokročilé fázi, takže již mohou pracovat na jednotlivých kapitolách disertace/článcích, budouc schopni první verzi dokončeného rukopisu prezentovat na prvním setkání kurzu a je rozumné očekávat, že bude text do konce semestru připraven ke zveřejnění/recenznímu řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je provést studující celým psacím a publikačním procesem. Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východisek a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň. Dovedení textu do formy vhodné ke zveřejnění.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen argumentovat, oponovat, diskutovat a použít tyto kvality efektivně v publikačním procesu.
Osnova
  • Studenti/studentky prezentují samostatně kapitoly svých disertací a/nebo výzkumné stati založené na dizertačním výzkumu. Jejich texty a vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Studující také píší recenzní posudky na stati dalších účastníků a slouží jako "editoři" vybraných statí. Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr).
Literatura
    doporučená literatura
  • VAN MAANEN, John. Tales of the field : on writing ethnography. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xx, 216. ISBN 9780226849645. info
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
  • BECKER, Howard S. Tricks of the trade : how to think about your research while you're doing it. Chicago: University of Chicago Press, 1998. xi, 232 s. ISBN 0-226-04123-9. info
  • What is a case? : exploring the foundations of social inquiry. Edited by Charles C. Ragin - Howard S. Becker. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1992. viii, 242. ISBN 9780521421881. info
  • BECKER, Howard. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your Thesis, Book, or Article. University of Chicago Press. Chicago, 1986. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace, psaním posudků a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce v závislosti na složení skupiny studujících v kurzu.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích, napsaných posudcích/stanoviscích "editora", aktivní diskusi, prezentaci vlastní písemné práce a hlavně na samotném textu/kapitole/článku. Ten má být do konce kurzu doveden do zveřejnitelné kvality. První verze rukopisu musí být dokončena před prvním setkáním kurzu. Silně preferujeme single-autorské texty, které musejí být navázané na vlastní disertační výzkum.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023.