EN

FSS:EVS167 Tranzitná spravodlivosť - Informace o předmětu

EVS167 Tranzitná spravodlivosť

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U43
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVS167/PP3_skupina_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Šipulová
EVS167/PP3_skupina_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Šipulová
EVS167/PP3_skupina_3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Šipulová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz "Tranzitná spravodlivosť" si kladie za cieľ predstaviť poslucháčom spôsoby, aké jednotlivé štáty, ktoré prekonali vojnové konflikty alebo zmenu režimu, volia pri vysporiadávaní sa s porušovaním ľudských práv a s inými zločinmi predošlých politických elít. Študent by mal vďaka rozboru základných prameňov a prípadových štúdií získať ucelenú predstavu o hlavných súdnych a mimosúdnych nástrojoch (od trestných procesov, cez lustrácie až po rehabilitácie obetí), a zároveň pochopiť, na základe akých okolností a vplyvom akých faktorov štáty volia konkrétny spôsob vyrovnania sa s minulosťou. Kurz sa teda bude zameriavať ako na empirické poznatky, tak na predstavenie teoretických základov pojmu tranzitná spravodlivosť, jeho prelínanie sa politickou a právnou rovinou, súvis s demokratizáciou a kultúrou danej spoločnosti.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Tranzitná spravodlivosť - pojem, vývoj, nástroje, aktéri.
 • 3. Demokratická tranzícia, rekonciliácia a formovanie spoločnej pamäte
 • 4. Mezinárodné tribunály - norimberská tradícia; prečo štáty tvoria tribunály? Ako sa hodnotí ich efektivita?
 • 5. Univerzálne a regionálne telesá - Medzinárodný trestný súd, Rada Európy (Benátska komisia a ESLP), Afrika, Interamerický systém
 • 6. Seminár 1
 • 7. Stíhanie páchateľov alebo hľadanie pravdy? Komisie pravdy a uzmierenia a amnestie ako politické nástroje zjednodušujúce demokratizáciu (JAR, LAm, Španielsko, Poľsko). Je možná demokratizácia (mier) bez spravodlivosti?
 • 8. Lustrácie - špecifikum východnej tranzície? Motívy pre výber "lustračného modelu"; súvislosť podoby lustrácii a formy prechodu k demokracii (ČR, Poľsko, Rumunsko, Nemecko)
 • 9. Seminár 2
 • 10. Archívy ŠtB a zverejňovanie dokumentov - budovanie spoločnej pamäte alebo otváranie starých rán?
 • 11. Obete zločinov štátnej moci - reštitúcie, rehabilitácie, kompenzácie
 • 12. Seminár 3
 • 13. Europeizácia tranzitnej spravodlivosti
Literatura
  povinná literatura
 • Transitional justice in Eastern Europe and the former Soviet Union : reckoning with the cimmunist past. Edited by Lavinia Stan. 1st ed. London: Routledge, 2009. xv, 307. ISBN 9780415590419. info
 • Transitional justice. Edited by Ruti G. Teitel. 1st pbk. ed. New York: Oxford University Press, 2002. ix, 292. ISBN 0195151267. info
 • Transitional justice and the rule of law in new democracies. Edited by A. James McAdams. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1997. xxi, 306. ISBN 0268042039. info
  doporučená literatura
 • FUTAMURA, Madoka. War crimes tribunals and transitional justice : the Tokyo trial and the Nuremburg legacy. New York: Routledge, 2007. xii, 213. ISBN 9780415426732. info
 • ELSTER, Jon. Closing the books : transitional justice in historical perspective. New York: Cambridge University Press, 2004. xii, 298. ISBN 0521548543. info
Výukové metody
Výuka bude kombinovať prednášky, semináre, prácu s primárnymi a sekundárnymi prameňmi, študenti dostanú priestor precvičiť argumentačné schopnosti
Metody hodnocení
Ukončenie kurzu: skúška
Hodnotenie: predpokladom k pripusteniu ku skúške bude vypracovanie troch position paperov na vopred zadané témy.
Informace učitele
Sledujte priebežne interaktívnu osnovu. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu o konzultácie, literatúru, a pod. ma môžete kontaktovať na maile (ksipulova@mail.muni.cz) alebo osobne v miestnosti č. 455 počas konzultačných hodín.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2012/EVS167