VPL513 Tvorba a implementace veřejných programů

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Jaklová Střihavková (pomocník)
Bc. Lucie Mořkovská, DiS. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 11:30–13:00 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je (1) poznání procesu realizace sociálních programů v jeho sociálním a organizačním kontextu, (2) naučit se používat různé přístupy k jeho analýze a (3) poskytnout návod pro aplikaci těchto poznatků při přípravě vlastních sociálních projektů.
Osnova
 • Budou vyučována následující témata:
 • Veřejná politika, sociální problémy a veřejné zájmy
 • Hodnotový základ veřejné politiky
 • Veřejná politika jako cílevědomá racionální kolektivní akce
 • Systémové a procesní modely sociální a veřejné politiky
 • Institucionální a organizační prostředí veřejné politiky
 • Aktéři politického procesu
 • Utváření politické agendy
 • Rozhodování a tvorba strategických cílů
 • Implementace jako management politického procesu
 • Alternativní modely implementace politického procesu
 • Organizace politického procesu
 • Kulturní modely organizačního zajištění implementace
 • Byrokratická administrace. Profesionální poskytování. Manažerství. Komunitarismus.
 • Organizační rozvoj, Konflikt a vyjednávání programových zájmů
Literatura
 • WINKLER, Jiří. Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 8021029323. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • PARSONS, W. 1995 Public Policy. London Prentice Hall kap.3 ,4, 7 cca100 s.
 • HILL,M. 1997 Policy Proces in the Modern State. London, cca 60s.
 • HOWLETT,M. 1995 Studiing Public Policy. Oxford, Ox. Un. Press cca 30 s.
Výukové metody
teoretická příprava, domácí cvičení, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
1 písemný test průběžný, závěrečný test, ustní zkouška přednáška,domácí úkol, diskuse v hodině, četba
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.