ZUR295 Tiskový mluvčí

Fakulta sociálních studií
podzim 2014
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiří Klement (přednášející)
Mgr. Tereza Fojtová (cvičící)
Jáchym Michal (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR295/CZV: Út 17:00–18:30 U44, T. Fojtová
ZUR295/ZUR: Po 11:30–13:00 AVC, J. Klement
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává základní praktické informace o náplni činnosti pracovníka na pozici tiskový mluvčí. Na konci semestru budou studenti schopni vysvětlit práci tiskového mluvčího, jeho roli a postavení v rámci instituce; analyzovat jeho profil; popsat fungování tiskového oddělení; či rozumět zákonům souvisejícím s náplní činnosti tiskového mluvčího. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
  • Okruhy výuky: Profil tiskového mluvčího (kvalifikační předpoklady, dovednosti, náplň práce); tisková zpráva a tiskové prohlášení (teorie, ukázky, psaní); tisková konference, brífink (teorie, nácvik přípravy a moderování, rozdíl mezi oběma pojmy); účast na tiskové konferenci (např. politických stran, města Brna a Jihomoravského kraje, soukromé firmy, neziskové organizace…); pozvánka novinářům na akce instituce (ukázky, psaní); vztah a komunikace s novináři a redakcemi (navazování, obnovování, udržování a rozvoj kontaktů, aktualizace databází); technické náležitosti tvorby tiskových podkladů a komunikace, fotodokumentace akcí instituce, rozesílání zpráv; fungování tiskového oddělení či střediska (stálé, dočasné, vytváření zázemí pro novináře při akcích instituce), exkurze na tiskové oddělení JMK; zařazení tiskového mluvčího uvnitř instituce (role, vztahy s vedením organizace, postavení, kompetence); tiskový mluvčí a zpravodaj dané instituce; tiskový mluvčí a webové stránky instituce; psaní PR článků, vytváření publicity instituce i jejích představitelů; výkon funkce tiskového mluvčího při krizových situacích (havárie, evakuace, povodně…). Zákony související s náplní činnosti tiskového mluvčího (tiskový zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon na ochranu osobních údajů), Ceremoniální a protokolární náležitosti, etiketa, diplomatický protokol.
Literatura
  • Pospíšil, P. 2002. Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press.
  • Věrčák, V. 2004. Media relations není manipulace, Praha: Ekopress.
  • Caywood, Clarke, L. 2003. Public relations: řízená komunikace podniků s veřejností. Brno: Computer Press.
  • Svoboda, V. 2006. Public relations: moderně a účinně. Praha: Grada Publishing.
  • Bajčan, R. 2003. Techniky public relations, aneb Jak pracovat s médii. Praha: Management Press.
  • Foret, M. 1994. Komunikace s veřejností. Brno: Masarykova univerzita.
  • ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety. Illustrated by Jan Eckert. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2005. 164 s. ISBN 8020413332. info
Výukové metody
Výuka se odehrává jako kombinace přednášek (teoretická příprava) a seminářů (praktické ukázky); do kurzu je začleněna exkurze na tiskové oddělení JMK.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zápočtem. Aktivní účast studentů a pravidelná docházka výrazně napomůžou k úspěšnému ukončení kurzu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.