ENS109 Právo a environmentální problémy

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17:00–18:30 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 38 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/38, pouze zareg.: 0/38, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/38
Mateřské obory/plány
předmět má 96 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit obecné principy environmentálního práva,
objasnit hlavní pojmy práva životního prostředí EU,
vymezit postavení životního prostředí v ústavním právu,
aplikovat vybrané normy práva životního prostředí
řešit vybrané problémy práva životního prostředí
přiřadit problémy související s environmentálním právem vybraným normám
porozumí systému regulace práva ŽP
Osnova
  • 1. Ústavní právo a právo životního prostředí se zaměřením na postavení veřejnosti. Mezinárodní právo a právo EU a jejich souvislost se životním prostředím 2. Základy správního práva procesního se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 3. Právo na informace se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 4. Účast veřejnosti ve věcech životního prostředí z hlediska občanů a NNO 5. Územní samosprávy - obce a kraje se zaměřením na práva občanů 6. Veřejný ochránce práv - z pohledu ochrany práv veřejnosti 7. Proces hodnocení vlivů na životní prostředí se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 8. Územní plánování se zaměřením na postavení veřejnosti 9. Stavební právo se zaměřením na postavení a práva veřejnosti 10. Odpovědnost v právu ŽP - případová studie k možným druhům právní odpovědnosti 11. Tretsní právo a ŽP - návštěva soudního jednání a písemný podklad 12.Složkové zákony - základní pohled na složkové předpisy a práce s nimi
Literatura
Výukové metody
Předmět je postaven na interaktivních formách výuky a prací s právními předpisy a vzory (world café, simulované správní řízení, hraní rolí, práce s případovými stuidemi, atp.). Studenti budou v průběhu semestru dostávat aktuální elektronické zdroje a nově vytvořené elektronické studijní materiály. Součástí kurzu je praktická hodina - návštěva soudního jednání (trestního). Součástí je praktická část - požádání o informace na vybraném úřadu. Úkolem studentů také bude získat informace ze správního spisu.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Studenti budou mít v průběhu semestru elektronické výukové zdroje.
Navazující předměty
Informace učitele
Upozorňuji, že předmět bude vyučován pomocí ineraktivních metod výuky a spíše prakticky, s důrazem na "vyzkoušení si" práva životního prostředí. Studenti budou spolupracovat v menších skupinkách, prezentovat svoje výstupy, řešit žádosti o informace a podobně. Klasické přednášky nebudou. Není povinná účast ve všech seminářích, avšak nejedná se o přednášky se zcela benevolentní docházkou. Vzhledem k počtu zapsaných studentů se tolerují tři neúčasti. Při vyšším počtu neúčastí je třeba věc řešit náhradním plněním.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.