ENS283 Úvod do Animal Studies

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:15–18:30 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Animal Studies (známý též jako Human-Animal Studies či Antrozoologie) je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společenskovědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce, proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty v historii, vlivu zvířat na lidské chování a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. Více info na webu humanimal.cz.
Osnova
 • 1) Úvod - představení Animal Studies
 • 2) Zvířecí subjektivita - exkurz do etologie
 • 3) Etika
 • 4) Zvíře coby potrava + zadání kvalitativního rozhovoru
 • 5) Historie
 • 6) Zvíře coby objekt ve vědě
 • 7) Domácí mazlíčci a terapie se zvířaty
 • 8) Deviace - souvislost s mezilidským násilím
 • 9) Náboženství
 • 10) Divoká zvířata - ochrana, lov, zoo a cirkusy
Literatura
 • SINGER, Peter. Osvobození zvířat. Vyd. 1. Praha: Práh, 2001. 259 s. ISBN 8072520423. info
 • Abeyesinghe, S.M. (et al) 2005. Can domestic fowl, Gallus gallus domesticus, show self-control? Animal Behaviour 70 (1), pp.1-11
 • Ascione. F. R. 1998. Battered women's reports of their partners' and their children's cruelty to animals. Journal of Emotional Abuse, 1, pp. 119-133.
 • Preece, R. and Fraser, D. 2000. The Status of Animals in Biblical and Christian Thought: A Study in Colliding Values. Society and Animals 8 (3), pp. 245-263.
 • Joy, M. 2009. To Love or to Eat? (Chapter 1) in Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows An Introduction to Carnism, San Francisco: Conari Press, pp. 11-21.
 • Berger, John 1980: Why look at animals? pp. 12-37.
 • Phillips, M. T. 1993. Savages, drunks, and lab animals: The researcher's perception of pain. Society and Animals 1 (1), pp. 61-81
 • Mullin, M. H. 1999. Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-animal Relationships. Annual Review of Anthropology, 28, pp. 201-224.
 • Shaw, D. G. 2013. The Torturer's Horse: Agency and Animals in History. History and Theory 52, pp.146-167
 • Blouin, D. D. 2012. Understanding Relations between People and their Pets. Sociology Compass, 6 (11), pp. 858 - 863
Výukové metody
Tento kurz bude kombinací přednášky a semináře, který předpokládá aktivní práci studentů. V rámci domácích úkolů (psaní anotací) budou využívány anglicky psané zdroje, proto je pro jejich splnění potřeba schopnost číst anglický text.
Metody hodnocení
Studenti si mohou vybrat libovolnou kombinaci z níže uvedených forem atestací. Celkem je třeba získat 6 bodů.
• anotace na článek (1800 znaků) 1 bod
• úkol z terénu (pozorování/reflexe) 1 bod
• esej týkající se zvířat ve společnosti (4000-6000 znaků) 2 body
• pravidelná účast (min 70 %) a aktivní zapojení do diskuzí 3 body
• realizace kvalitativního rozhovoru na téma karnismus (bude upřesněno) 3 body
Informace učitele
Kontakt na vyučující pro zasílání prací: tereza@humanimal.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.