POL116 Moderní politické dějiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
doc. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 11:30–13:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
Předmět se zaměřuje na vybraná témata moderních politických dějin s doplňujícím pohledem na širší ekonomický a sociální kontext. Jádrem je kombinace výkladu k důležitým obdobím v dějinách významných evropských zemí a USA a rozboru klíčových fenoménů a událostí formujících světovou politiku. Cílem je prohloubení znalostí a orientace studentů v politické historii 20. století. Předmět tak vytváří základ pro pochopení vývoje důležitých národních politických systémů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 309 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/309, pouze zareg.: 0/309
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského studia politologie.a BSS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu předmětu se studenti seznámí s moderní politickou historií významných evropských zemí a USA. Dále se naučí interpretovat a chápat klíčové události a fenomény světové politiky 20. století.
Osnova
  • 1) Informace ke kursu; 2) První světová válka; 3) Ruská občanská válka a Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 20. století; 4) Německo: Versaillský mír, výmarská demokracie a nástup Hitlera; 5) Druhá světová válka; 6) Formování sovětského bloku, stalinské období a Sovětský svaz po Stalinově smrti; 7) Západní Německo, německý hospodářský zázrak a rok 1968; 8) Poland after WWII and destruction of CCCP; 9) Francie 1940-1958; 10) Velká Británie: od Impéria ke Commonwealthu; 11) USA: od první světové války do války ve Vietnamu. Sylabus s detaily bude dostupný ve složce Studijní materiály v IS.
Literatura
    povinná literatura
  • RAKOVÁ, Svatava a Josef OPATRNÝ. USA. 1. vyd. Praha: Libri, 2003, 255 s. ISBN 8072771574. info
  • VYKOUKAL, Jiří P., Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. Východ :vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, 860 s. ISBN 80-85983-82-6. info
  • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998, 396 s. ISBN 8072030817. info
  • MÜLLER, Helmut, Karel Friedrich KRIEGER, Hanna VOLLRATH a Ivona ŘEZANKOVÁ. Dějiny Německa. Translated by František Kubů. Praha: Lidové noviny, 1995, 589 s. ISBN 80-7106-125-5. info
Výukové metody
přednášky, studium literatury, diskuse
Metody hodnocení
Průběžný a závěrečný test. Celkový možný bodový zisk za průběžné a závěrečné přezkoušení činí 45 bodů. Škála hodnocení je následující: 45 – 42 bodů – A; 41 – 38 bodů – B; 37 – 34 bodů – C; 33 – 30 bodů – D 29 – 27 bodů – E; 26 a méně - F.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.