PSY128 Psychologie v běžném životě

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Kostínková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ivo Plaňava (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Šipula (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Věra Žůrková (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Šipula
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Šipula
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:45–20:15 P52
Předpoklady
!(( OBOR ( PS ) || PROGRAM ( B - PS ) || PROGRAM ( N - PS ) || PROGRAM ( D - PS4 )) && FAKULTA ( FSS ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: Předmět je určen všem studentům MU, kteří NESTUDUJÍ psychologii jako obor.
Mateřské obory/plány
předmět má 893 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači se budou postupně seznamovat s vybranými tématy, která reflektují jejich běžnou každodenní životní zkušenost, resp. se vztahují k tomu, s čím se běžně mohou v životě setkat. Cílem je získat určité penzum vědomostí pro vlastní seberozvoj a pro lepší pochopení a zvládání procesů, které se odehrávají ve vztazích mezi lidmi.

Kurz má rovněž vybavit jeho absolventy pojmově a terminologicky tak, aby byli schopni dále studovat vybranou psychologickou literaturu.

Jde o kurz, který je určen o zájemce o psychologii, není určen pro studenty, kteří studují psychologii jako obor.
Osnova
 • 1. Jak vidíme sami sebe a druhé lidi
 • prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
 • 2. Co si mezi sebou sdělujeme
 • doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
 • 3. Jak vnímáme svět a co to vypovídá o nás samotných
 • Mgr. Miroslav Šipula
 • 4. Co je nám dáno pro naši cestu životem a co získáváme
 • prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
 • 5. Mýty o ženách a mužích a skutečné rozdíly mezi nimi (problematika genderu)
 • PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
 • 6. Psychologie talentovaných dětí
 • Mgr. Portešová Šárka, Ph.D.
 • 7. Psychologie internetu a na internetu
 • doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
 • 8. Volba partnera (partnerky): kdo, koho, jak a proč?
 • doc. PhDr. Ivo Plaňava
 • 9. Jak se chováme v obtížných situacích a jak je zvládáme
 • PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
 • 10. Mýty ve výchově (jak být „dost dobrým rodičem“)
 • Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.
 • 11. Strachy v životě člověka (s důrazem na dětsví a dospívání)
 • PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D.
 • 12. Jak si pomoci a jak hledat pomoc
 • doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Literatura
 • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociálna psychológia : Sociální psychologie [Výrost, 1997]. info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence. Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 s. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
 • ŠMAHEL, David. Workshop: Psychology and the Internet. 2005. URL info
 • DOČKAL, Vladimír. Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 248 s. ISBN 8071068403. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 108 s. ISBN 80-7178-853-8. info
 • Geny a osobnost :biologické základy psychiky člověka. Edited by Dean Hamer - Peter Copeland - Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klá. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5. info
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. 2003. vyd. Praha: TRITON, 2003. 158 s. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
 • PREKOP, Jirina. Jak být dobrým rodičem : krůpěje výchovných moudrostí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 83 s. ISBN 8024790637. info
 • Teorie memů :kultura a její evoluce. Edited by Susan Blackmore - Jan Konvička. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 302 s. ISBN 80-7178-394-3. info
 • KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Translated by Jana Vašková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 807178365X. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Manželství a rodiny : struktura, dynamika, komunikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 294 s. ISBN 8072390392. info
 • Pohlaví, gender a společnost. Edited by Ann Oakley - Milena Poláčková - Martin Poláček. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-403-6. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 165 s. ISBN 807178415X. info
 • ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti :[jak dětem pomoci strach aktivně překonávat, souvislost se vztahy v rodině, jak napravovat chyby ve výchově, dětský strach a média]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 211 s. ISBN 80-7178-237-8. info
 • YALOM, Irvin D. Lži na pohovce :román o psychoterapii a psychoterapeutech. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 384 s. ISBN 80-7178-393-5. info
 • CLEESE, John a Robin SKYNNER. Rodina a jak v ní zůstat naživu :[zábavné lekce z rodinné terapie]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 301 s. ISBN 80-7178-281-5. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • Psychology and the Internet : intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. Edited by Jayne Gackenbach. San Diego: Academic Press, 1998. xix, 369. ISBN 0122719506. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 8085319802. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
Výukové metody
Přednášky s důrazem na:
1. integrování osobní zkušenosti a známých zákonitostí lidského prožívání, chování a mezilidských interakcí
2. pochopení základní psychologické terminologie
Metody hodnocení
1. Podmínkou pro přístup ke zkoušce je dostatečná účast na přednáškách
2. Zkouška má podobu písemného znalostního testu ověřujícího znalost základních faktů, vztahů a terminologie (viz syllabus předmětu).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1423;obdobi=4543;kod=PSY128;furl=%2Fel%2F1423%2Fpodzim2008%2FPSY128%2F;info=
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.