SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Staveník (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 19. 9. až St 19. 10. Čt 9:45–11:15 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Pá 21. 10. až Ne 18. 12. Čt 9:45–11:15 P31 Posluchárna A. I. Bláhy; a Čt 20. 10. 8:00–9:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! OBOR ( SO ) && ! OBOR ( SO1 ) && ! OBOR ( SO1K ) && ! OBOR ( SO1KC ) && ! OBOR ( SOK ) && ! OBOR ( SOKC )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Jiné omezení: není určen studentům oboru Sociologie
Cíle předmětu
Kurz představuje sociologické otázky, problémy, teorie, metody a přístup studujícím jiných oborů. Vede je k porozumění a schopnosti použít základní sociologické pojmy a nabízí možnost rozšířit/doplnit perspektivy vlastního oboru, nebo získat obecný přehled o jedné ze základních společenských věd. Zaměření přednášek se také pokouší objasnit vztahy sociologie k jiným oborům, objevit jejich styčné body či rozdíly, anebo možnosti vzájemné inspirace. Kurz probíhá týdně jako přednáška, která však předpokládá aktivní účast studujících, a také ochotu věnovat čas povinné četbě již v průběhu semestru. Cílem kurzu není pouze poskytnout přehled o sociologické teorii a zkoumání, ale také vytvořit prostor pro diskuzi o tématech, které jdou napříč vědními obory. Součástí výuky jsou proto různá cvičení a diskuze (společné nebo v malých skupinách).
Výukové metody
přednášky, referáty, prezentace
Metody hodnocení
Odevzdání průběžné písemné práce (max. 20 bodů). Absolvování závěrečného písemného testu, který ověřuje znalosti získané z povinné četby k jednotlivým tématům (kombinace otevřených a uzavřených otázek, max. 80 bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz je otevřen pro studující jiných oborů než sociologie, nikoli pro studující oboru sociologie. Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.