EN

FSS:SPP706 Kvalitativní výzkum - Informace o předmětu

SPP706 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Růžičková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPP705 Kvantitativní výzkum || SOC106 Metodologie sociálních věd || SOC706 Metodologie sociálních věd || SPP315 Metodologie vědy pro SPSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: (1)rozvinout znalosti a schopnosti výzkumných aktivit v rámci přípravy sociálních programů a služeb sociální práce. Nabízí (2) získání schopností nezbytných pro přípravu a provedení aplikovaného výzkumu při formulaci a zpřesnění cílů sociálních programů a intervencí. (3) Studenti získají schopnost kvalifikovaně se orientovat ve vybraných aktuálních sociálních problémech a obtížných životních situacích, analyzovat je a hledat sociálně vhodná řešení.
Osnova
  • OSNOVA:
  • 1. KONZULTACE Úvod: Problémy a programy pro jejich řešení. Příčinné vazby a kauzální řetězce. Formulace problému a diagnostický výzkum. Expertizní a participativní přístup ke zpracování analýzy potřeb (diagnózy sociálních problémů). Zpracování výzkumného projektu. Výzkumné metody k určení potřeb (analýze sociálního problému). Orientace v literatuře. - Organizační příprava seminární práce, zadání domácího cvičení
  • 2. KONZULTACE - Základní výzkumné metody: Výběrové dotazníkové šetření. Interpretace odpovědí v rozhovoru. Techniky sběru dat: tvorba dotazníku, rozhovor a vedení rozhovoru, sekundární analýza dat a analýza dokumentů. Specifické metody a techniky sběru dat. - Vyhodnocení domácího cvičení - Skupinové konzultace k seminární práci
  • 3. KONZULTACE - Zveřejnění výsledků analýzy problému (Struktura závěrečné zprávy). Validita, důvěryhodnost a srozumitelnost závěrů a doporučení. - Skupinové konzultace k seminární práci
Literatura
  • BABBIE, Earl R. The practice of social research [Babbie, 1998]. 8th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1998. xxiv, 465. ISBN 0-534-50468-X. info
  • BRYMAN, Alan. Social research methods. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. xiii, 748. ISBN 9780199202959. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
závěrečný (skupinový) projekt, ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SPP706