ZUR367 Audio and Video

Faculty of Social Studies
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Anna Luštická (lecturer)
Mgr. Filip Johánek (seminar tutor)
Petr Lindner (seminar tutor)
Mgr. Barbora Telferová (seminar tutor)
Bc. Monika Fűrstová (assistant)
Bc. Helga Martinková (assistant)
Guaranteed by
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
ZUR367/01: Wed 10:00–11:40 Střižna 531
ZUR367/02: Wed 12:00–13:40 Střižna 531
ZUR367/03: Wed 14:00–15:40 Střižna 531
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 36 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 22/36, only registered: 0/36
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti si osvojí technické základy pro zaznamenávání a zpracování zvuku, fotografií a videa. V rámci těchto tří tematických celků se studenti naučí ovládat techniku pro pořízení audio/foto/video materiálu, volit vhodné přístroje, kombinovat je a eliminovat při natáčení faktory zhoršující kvalitu záznamu. Dále se seznámí se základy editace a zpracování materiálu (volba formátu, ovládání softwaru, export apod.).
Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní dovednosti, které pak mohou dále rozvíjet v navazujících kurzech.
Syllabus (in Czech)
 • 19. 9. Úvodní seminář
 • 26. 9. Audio – základní pojmy, technické parametry vstupu, formáty
 • 3. 10. Audio – ovládání záznamového zařízení, pořízení záznamu, zadání 1. úkolu (audio příspěvek)
 • 10. 10. Audio – ovládání softwaru pro zpracování a editaci zvuku
 • 17. 10. Audio – zpracování a editace zvuku, odevzdání 1. úkolu
 • 24. 10. Fotografie – základní pojmy, technické parametry fotografie
 • 31. 10. Fotografie – ovládání záznamových zařízení, zadání 2. úkolu (foto příspěvku)
 • 7. 11. Fotografie – kompozice, světlo, ohnisková vzdálenost
 • 14. 11. Fotografie – základy zpracování a editace fotografií, odevzdání 2. úkolu
 • 21. 11. Video – základní pojmy, technické parametry vstupu, formáty
 • 28. 11. Video – ovládání záznamových zařízení, natáčení videa, zadání 3. úkolu (video příspěvek)
 • 5. 12. Video – ovládání softwaru pro zpracování a editaci videa
 • 12. 12. Video – zpracování a editace videa, odevzdání 3. úkolu
 • 16. LEDNA v 10:00 hod. – zakončení: prezentace odevzdaných příspěvků (termín je společný pro všechny seminární skupiny)
Teaching methods (in Czech)
Kurz je koncipován jako seminář. Studenti budou plnit zejména praktická cvičení a skupinové úkoly.
Assessment methods (in Czech)
Požadována je prezence a aktivní účast (max. 2 omluvené absence).
Vypracování a odevzdání 3 dílčích úkolů, které budou zadány v rámci každého tematického bloku.
Prezentace odevzdaných příspěvků na závěrečném kolokviu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2018/ZUR367