ZUR367 Audio a video

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anna Luštická (přednášející)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Petr Lindner (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Bc. Monika Fűrstová (pomocník)
Bc. Helga Martinková (pomocník)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZUR367/01: St 10:00–11:40 Střižna 531
ZUR367/02: St 12:00–13:40 Střižna 531
ZUR367/03: St 14:00–15:40 Střižna 531
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/36, pouze zareg.: 0/36
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí technické základy pro zaznamenávání a zpracování zvuku, fotografií a videa. V rámci těchto tří tematických celků se studenti naučí ovládat techniku pro pořízení audio/foto/video materiálu, volit vhodné přístroje, kombinovat je a eliminovat při natáčení faktory zhoršující kvalitu záznamu. Dále se seznámí se základy editace a zpracování materiálu (volba formátu, ovládání softwaru, export apod.).
Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní dovednosti, které pak mohou dále rozvíjet v navazujících kurzech.
Osnova
 • 19. 9. Úvodní seminář
 • 26. 9. Audio – základní pojmy, technické parametry vstupu, formáty
 • 3. 10. Audio – ovládání záznamového zařízení, pořízení záznamu, zadání 1. úkolu (audio příspěvek)
 • 10. 10. Audio – ovládání softwaru pro zpracování a editaci zvuku
 • 17. 10. Audio – zpracování a editace zvuku, odevzdání 1. úkolu
 • 24. 10. Fotografie – základní pojmy, technické parametry fotografie
 • 31. 10. Fotografie – ovládání záznamových zařízení, zadání 2. úkolu (foto příspěvku)
 • 7. 11. Fotografie – kompozice, světlo, ohnisková vzdálenost
 • 14. 11. Fotografie – základy zpracování a editace fotografií, odevzdání 2. úkolu
 • 21. 11. Video – základní pojmy, technické parametry vstupu, formáty
 • 28. 11. Video – ovládání záznamových zařízení, natáčení videa, zadání 3. úkolu (video příspěvek)
 • 5. 12. Video – ovládání softwaru pro zpracování a editaci videa
 • 12. 12. Video – zpracování a editace videa, odevzdání 3. úkolu
 • 16. LEDNA v 10:00 hod. – zakončení: prezentace odevzdaných příspěvků (termín je společný pro všechny seminární skupiny)
Výukové metody
Kurz je koncipován jako seminář. Studenti budou plnit zejména praktická cvičení a skupinové úkoly.
Metody hodnocení
Požadována je prezence a aktivní účast (max. 2 omluvené absence).
Vypracování a odevzdání 3 dílčích úkolů, které budou zadány v rámci každého tematického bloku.
Prezentace odevzdaných příspěvků na závěrečném kolokviu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.