ZUR540 Etika a média

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 4. 10. 10:00–11:40 U34, 12:00–13:40 AVC, Pá 8. 11. 10:00–11:40 U34, 12:00–13:40 AVC, Pá 29. 11. 10:00–11:40 U34, 12:00–13:40 AVC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodním kurzem etiky médií založené na konceptu normativních teorií médií. Studující se seznámí s těmito teoretickými východisky na pomezí sociologie médií a profesní etiky, porozumí jejich vztahu k axiologii (hodnotovému zakotvení etiky médií) a na vybraných případech budou testovat jejich aplikaci. Kurz vede studující k tomu, aby normativní teorie aplikovali v oboru profesní etiky pomocí některé z dominantních etických teorií, s nimiž se seznámí (deontologie, konsekvencialismus, etika ctnosti). Zvláštní prostor je věnovat kritické analýze případových studií a práce s aktuálním materiálem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - Vyjmenovat a definovat normativní teorie médií - Popsat a vysvětlit dominantní etické teorie - Samostatně analyzovat případovou studii s využitím normativních teorií médií a etických teorií - Na základě analýzy konkrétního případu navrhnout alternativní řešení, které by byly v souladu se zvolenými etickými teoriemi na vybraném axiologickém základě
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – vztah mediální teorie a etiky médií
 • 2. Normativní teorie médií
 • 3. Axiologie médií
 • 4. Aplikovaná etika jako normativní disciplína, etika médií a její východiska
 • 5. Deontologie
 • 6. Konsekvencialismus
 • 7. Etika ctnosti
 • 8. Kazuistika – žurnalistika
 • 9. Kazuistika – nová média
 • 10. Kazuistika – mediální průmysly
Literatura
  povinná literatura
 • MILL, John Stuart: Utilitarismus. Praha: Vyšehrad 2011.
 • MACINTYRE, Alasdair C. Ztráta ctnosti : k morální krizi současnosti. Translated by Pavla Sadílková - David Hoffman. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 332 s. ISBN 8072980823. info
 • KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Translated by Ladislav Menzel. Praha: Svoboda, 1990. ISBN 8020501525. info
  doporučená literatura
 • WHITE, Robert A. Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. Urbana – Chicago: University of Illionis Press, 2009.
 • Christian Schicha - Carsten Brosda, Handbuch Medienethik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010.
 • BRÁZDA, Radim. Srovnávací etika. první. Praha: KLP, 2002. 244 s. Kassandra. ISBN 80-85917-86-6. info
 • IGGERS, Jeremy. Good news, bad news : journalism ethics and the public interest. Boulder: Westview Press, 1999. xii, 179. ISBN 0813329523. info
 • KIERAN, Matthew. Media ethics :a philosophical approach. 1st pub. Westport: Praeger, 1997. ix, 168 s. ISBN 0-275-96694-1. info
 • Úvod do etiky. Edited by Arno Anzenbacher, Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, četba, samostatná prezentace
Metody hodnocení
Docházka, aktivní účast v seminární práci, četba, závěrečný test, kolokvium (rozprava)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ZUR540