ZURb1409 Proměny protektorátní žurnalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 AVC
Předpoklady
! ZUR212 Proměny protektorátní žurnal. && ZUR139 Úvod do studia dějin médií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s proměnami české legální protektorátní žurnalistiky a s mechanismy jejího ovládání protektorátními a okupačními úřady. Sekundárně předmět sleduje tematiku politického, správního, ekonomického a kulturního vývoje protektorátu od jeho vzniku přes období 1939-1941, I. a II. heydrichiádu, éru Frankovy depolitizační strategie až po závěrečná léta 1944-1945. Předmět se koncentruje na tisková opatření protektorátních a okupačních úřadů a cenzurní praxi v tomto období, na strukturu ovládání tisku a formy cenzury. V centru pozornosti předmětu je problematika novinářského aktivismu, jakož i postup klíčových žurnalistických aktivistů, ale také taktika kolaborujících konformistických novinářů. Proměny protektorátní žurnalistiky jsou demonstrovány na posunech reflexe války a válečných protivníků Německa, zahraniční politiky, vnitropolitického vývoje, reflexe národní identity, vztahu Čechů a Němců či rezistence, ale i optikou antisemitské rétoriky na stránkách protektorátního tisku.
Výstupy z učení
Student získá teoretické i faktické znalosti, jež mu umožní pochopit vývoj médií v dějinném kontextu a vysvětlit historické procesy, jež zásadním způsobem ovlivňují roli médií v dobové společnosti. Posluchač předmětu si rovněž osvojí dovednosti, které mu dovolí analyzovat mocenské, politické, socioekonomické a kulturní souvislosti utváření dobových mediálních produktů.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1. týden: Úvodní lekce. 2. týden: II. republika. 3. týden: Vznik Protektorátu Čechy a Morava. 4. týden: Tiskové poměry a cenzurní praxe. 5. týden: Tiskové poměry a cenzurní praxe. 6. týden: Manifestace češství. Utváření Národního souručenství. 7. týden: Fenomén kolaborace. 8. týden: Novinářská kolaborace v Protektorátu Čechy a Morava. 9. týden: Antisemitská rétorika na stránkách protektorátního tisku. 10. týden: Proměny národní identity v l. 1939-1941. 11. týden: Obraz Němců, říše, nacionálního socialismu a A. Hitlera. 12. týden: Inferno II. heydrichiády. 13. týden: Závěrečná fáze protektorátu.
Literatura
 • Šest let okupace Prahy. Orbis, Praha 1946.
 • MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava : státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 347 s. ISBN 8024603020. info
 • PASÁK, Tomáš. Český fašismus, 1922-1945 a kolaborace, 1939-1945. Edited by Jana Pasáková. Praha: Práh, 1999. 486 s. ISBN 8072520172. info
 • BRANDES, Detlef a Petr DVOŘÁČEK. Češi pod německým protektorátem : okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 657 s. ISBN 8072600176. info
 • PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998. 429 s. ISBN 8085809885. info
 • PERNES, Jiří. Až na dno zrady : Emanuel Moravec. Vyd. 1. Praha: Themis, 1997. 239 s. ISBN 8085821516. info
 • RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát : ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 251 s. ISBN 8071845167. info
 • GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. 1. vyd. Praha: Themis, 1996. 287 s. ISBN 8085821354. info
 • PERNES, Jiří. Svět Lidových novin, 1893-1993 : stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Photo by Milan Hoffer. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1993. 143 s. ISBN 8071060569. info
 • BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. D. 3, Český a slovenský tisk v letech 1918-1944 : Československé dějiny žurnalistiky (Variant.). Praha: Novinář, 1988. info
 • PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1980. 441 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, analýza dobových mediálních produktů a archivních pramenů.
Metody hodnocení
Zápočet udělený na základě hodnocení seminárních prací a povinné docházky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/ZURb1409