POL116 Moderní politické dějiny

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matěj Pospíchal (cvičící)
Mgr. Samuel Žilinčík (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 309 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/309, pouze zareg.: 0/309
Jiné omezení: Předmět je určen výhradně studentům bakalářského studia politologie.a BSS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje politické historii 20. století.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni popsat vývoj moderní politické historie významných evropských zemí, USA a Číny. Dále se naučí interpretovat klíčové události a fenomény světové politiky 20. století.
Osnova
  • 1) Informace ke kursu; 2) První světová válka; 3) Ruská občanská válka a Sovětský svaz ve 20. a 30. letech 20. století; 4) Německo: Versailleský mír, výmarská demokracie a nástup Hitlera; 5) Druhá světová válka; 6) Sovětský svaz a východní blok po roce 1945; 7) Spolková republika Německo; 8) Polsko po druhé světové válce a rozpad sovětského bloku; 9) Francie; 10) USA; 11) Čína. Sylabus s rozpisem přednášek bude dostupný ve složce Studijní materiály v IS.
Literatura
  • Kershaw, I. (2017): Do pekel a zpět. Evropa 1914-1949. Praha: Argo, s. 37-85, 89-95, 114-126, 144-153, 161-165, 175-182, 190-211, 229-231, 239-250, 255-263, 300-351, 374-377, 448-452, 461-481
  • Kershaw, I. (2019): Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017. Praha: Argo, s. 40-48, 80-91, 100-106, 110-127, 134-150, 229-251, 259-264, 285-288, 315-342, 359-368, 384-393
  • Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století. Praha 2000, s. 37-41, 56-60, 69-71.
  • Raková, S. – Opatrný, J.: USA. Praha 2003, s. 153-208.
Výukové metody
přednášky, studium literatury, diskuse
Metody hodnocení
Průběžný test a závěrečné přezkoušení. Průběžný test: nutné získat alespoň 7 z 12 bodů, závěrečné přezkoušení - nutné získat alespoň 60 %.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/POL116