POLd0108 Current issues in political philosophy

Faculty of Social Studies
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz má za cíl poskytnout bezprostřední zkušenost s nejaktuálnější odbornou produkcí časopiseckého i knižního typu v oblasti politické teorie a politické filosofie. Sekundárním cílem je osvojení si tvůrčích i argumentačních postupů využívaných předními autory a autorkami, s výhledem na jejich uplatnění při psaní odborných textů i disertační práce samotné. Doporučenou součástí kurzu je prezentace vlastního odborného textu v rámci Výzkumného semináře organizovaného na FSS MU.
Syllabus (in Czech)
  • Termíny seminářů a konzultací budou upřesněny na začátku semestru
Teaching methods (in Czech)
Četba zadaných textů, hromadné semináře, individuální konzultace, position papery k literatuře (volitelně prezentace na Výzkumném semináři)
Assessment methods (in Czech)
Účast na všech vypsaných setkáních (semináře a konzultace)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2020/POLd0108