POLd0108 Current issues in political philosophy

Faculty of Social Studies
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz má za cíl poskytnout bezprostřední zkušenost s nejaktuálnější odbornou produkcí časopiseckého i knižního typu v oblasti politické teorie a politické filosofie. Sekundárním cílem je osvojení si tvůrčích i argumentačních postupů využívaných předními autory a autorkami, s výhledem na jejich uplatnění při psaní odborných textů i disertační práce samotné. Doporučenou součástí kurzu je prezentace vlastního odborného textu v rámci Výzkumného semináře organizovaného na FSS MU.
Syllabus (in Czech)
  • Termíny seminářů a konzultací budou upřesněny na začátku semestru
Teaching methods (in Czech)
Četba zadaných textů, hromadné semináře, individuální konzultace, position papery k literatuře (volitelně prezentace na Výzkumném semináři)
Assessment methods (in Czech)
Účast na všech vypsaných setkáních (semináře a konzultace)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2020/POLd0108