SPRb1119 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 7. 10. 8:00–9:40 P21, St 21. 10. 8:00–9:40 P21, St 4. 11. 8:00–9:40 P21, St 18. 11. 8:00–9:40 P21, St 2. 12. 8:00–9:40 P21, St 16. 12. 8:00–9:40 P21, St 6. 1. 8:00–9:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: (1)rozvinout znalosti a schopnosti výzkumných aktivit v rámci přípravy sociálních programů a služeb sociální práce. Nabízí (2) získání schopností nezbytných pro přípravu a provedení aplikovaného výzkumu při formulaci a zpřesnění cílů sociálních programů a intervencí.
Výstupy z učení
Navrhout kvalitativní výzkum a vykonat kvalitativní výzkum.

Osnova
 • OSNOVA:
 • Co je kvalitativní výzkum
 • Předmět výzkumu a výzkumná otázka
 • Návrh kvalitativního výzkumu
 • Výzkumný rozhovor
 • Otázky do rozhovoru
 • Pozorování a dokumenty
 • Příprava kvalitativních dat
 • Kvalitativní obsahová analýza
 • Kvalita kvalitativního výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 9788073674854. info
  doporučená literatura
 • FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2014, xxvii, 587. ISBN 9781446267790. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005, 327 s. ISBN 8055109044. info
Výukové metody
Seminář, domácí úkol, seminární diskuse
Metody hodnocení
seminární protokoly, písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.