ZURb1205 Video žurnalistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Jan Rozkošný (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR371 Videožurnalistika &&! ZUR300e Audiovizuální reportáž &&(( ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika && ZURb1113 Metody novinářské práce )|| ZUR367 Audio a video || ZUR232 TV zpravodajství )
Kurz kritické videožurnalistiky ve stylu reportáží pořadu 168hodin České televize. Lektorem je vedoucí projektu DVTV Jan Rozkošný, který dříve kromě jiného pracoval v České televizi jako editor pořadů 168 hodin nebo Události, komentáře. Cílem kurzu je simulovat reportáže, které by obstály v reálném vysílání. Omezený počet účastníků semináře garantuje osobní přístup vyučujícího a stálou pracovní interakci během semestru. Reportáže budou točeny na atraktivní téma fake news, resp. jejich uvedení na pravou míru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 25/10
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je teoretická a zejména praktická příprava na tvorbu audioviuzálních publicistických reportáží, které jsou základním konstitutivním prvkem řady televizních, rozhlasových nebo internetových AV formátů (v českém prostředí například pořady 168hodin (Česká televize), Střepiny (Nova) nebo zpravodajsko-publicistické pořady Českého rozhlasu. Student/ka projde pod vedením lektora celým procesem tvorby reportáže od přehledu základních teoretických předpokladů, volby tématu, rešerši výběru respondentů, výběru reportážních metod, až po samotnou realizaci reportáže a hodnotícího debriefingu.
Výstupy z učení
Výsledkem kurzu by pak měla být u každého studenta/tky dvojice zhruba pětiminutových audiovizuálních publicistických reportáží s jednotícím tématem, a totiž ověření/vyvrácení tzv. “fake news”, které poskytují dostatečný prostor pro uplatnění nejrůznějších reportážních postupů. Absolventi/tky by po absolvování kurzu měli být schopni samostatně připravit publicistickou audiovizuální reportáž.
Osnova
  • - Teoretické vymezení audiovizuální publicistické reportáže, přehled publicistických reportážních přístupů v mediálním prostředí České republiky (168hodin, Reportéři, Střepiny apod.) - Diskuze/redakční porada k možným tématům vlastních reportáží. - Zadání a vymezení první vlastní audiovizuální reportáže. - Prezentace stavu příprav audiovizuální reportáže, kritická diskuze nad dosavadními výsledky. - Mentoring vzhledem k dalším možným postupům reportáže (workshopy).
Literatura
    povinná literatura
  • Kodex České televize (http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/)
  • BBC Editorial Guidelines (http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/)
  • NPR Ethics Handbook (http://ethics.npr.org/)
  • BOYD, Andrew. Broadcast journalism : techniques of radio and television news. Boston, MA: Elsevier, 2008. 377 s. ISBN 9780240810249. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1205