ZURb1215 Sociální média v žurnalistice

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Michal Zlatkovský (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 AVC
Předpoklady
ZUR105 Úvod do žurnalistiky || ZURb1101 Žurnalistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující s problematikou sociálních médií a s možnostmi jejich využití v novinářské praxi. Studující jsou v rámci předmětu obeznámeni s klíčovými teoretickými okruhy (média a novináři na sociálních sítích, sítě jako nástroj šíření dez/informací, role technologických gigantů a států ve správě sítí, internetová kultura) a praktickým využitím sociálních médií (tvorba obsahu, hledání a základní analytika).
Výstupy z učení
Studenti si osvojí teoretické znalosti z oblasti analýzy sociálních médií.
Studenti se naučí kriticky vyhodnocovat informace šíření prostřednictvím sociálních médií.
Studenti získají základní kompetence v oblasti analýzy sociálních médií, jejich uživatelů a jejich obsahů.
Studenti si osvojí znalosti ohledně využití sociálních médií v novinářské / editoriální praxi.
Osnova
 • Sociální sítě - dobrý sluha, zlý pán?
 • Od technooptimismu k „uzavřeným zahradám“ – vývoj internetu a sociálních sítí od 90. let dodnes
 • Střet dvou světů: sžívání tradičních a sociálních médií
 • Novináři a ostatní – etika na sociálních sítích
 • Od bradavek ke vraždám: obsahová pravidla a cenzura na sítích
 • Sociální sítě jako nástroj šíření manipulací a dezinformací
 • Politika a politici na sociálních sítích
 • Influenceři – celebrity sociálních sítí
 • Internetová kultura a memy
 • Analytika: jak se měří úspěch na sítích
 • Trendy a budoucnost sociálních sítí
Literatura
 • GOODMAN, Marc. Future crimes : everything is connected, everyone is vulnerable and what we can do about it. 1st ed. New York: Doubleday, 2015. 348 s. ISBN 9780385539005. info
 • THIEL, Peter A. a Blake MASTERS. Od nuly k jedničce : úvahy o startupech aneb jak tvořit budoucnost. Vydání první. Brno: Jan Melvil Publishing, 2015. 191 :. ISBN 9788087270721. info
 • TAYLOR, Astra. The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age. 2014. info
 • BAUMAN, Zygmunt a David LYON. Tekutý dohled. Translated by Martin Ritter. Vydání první. Olomouc: Broken Books, 2013. 150 stran. ISBN 9788090530911. info
 • LANIER, Jaron. Who owns the future? First published. London: Penguin Books, 2013. xxi, 372. ISBN 9780241957219. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze v seminářích, praktický nácvik, samostatné studium zadaných materiálů dokladované pravidelným odevzdáváním rešerší z nich.
Metody hodnocení
Získání zápočtu je podmíněno včasným odevzdáním rešerší a aktivní účastí na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1215