ZURb1408 Dějiny českých médií v letech 1860-1918

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1103 Dějiny médií || ZUR139 Úvod do studia dějin médií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 4/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem českých médií od poloviny 19. století do konce první světové války. Pozornost předmětu se zaměřuje především na denní politický tisk, zejména stranický. Předmět se koncentruje na problematiku prvních českých deníků vzniklých v souvislosti s uvolněním politického života na počátku 60. let 19. století (Čas, Hlas, Národní listy), tisk staročeský a mladočeský, tisk politických stran, které vznikly v procesu politické diferenciace české společnosti na přelomu 19. a 20. století, a období I. světové války.
Výstupy z učení
Student získá teoretické i faktické znalosti, jež mu umožní pochopit vývoj médií v dějinném kontextu a vysvětlit historické procesy, jež zásadním způsobem ovlivňují roli médií v dobové společnosti. Posluchač předmětu si rovněž osvojí dovednosti, které mu dovolí analyzovat mocenské, politické, socioekonomické a kulturní souvislosti utváření dobových mediálních produktů.
Osnova
 • Osnova předmětu: 1. týden: Úvod. 2. týden: Charakteristika habsburského soustátí. 3. týden: Období ústavních reforem. 4. týden: Česká tištěná média v 60. letech 19. století. 5. týden: Zápas o fundamentální články a deprese 70. let. 6. týden: Česká tištěná média v 70. letech 19. století. 7. týden: Éra „drobečkové politiky“. 8. týden: Česká tištěná média v 80. letech 19. století. 9. týden: Proces stranickopolitické diferenciace přelomu 19. a 20. století. 10. týden: Česká tištěná média od počátku 90. let do roku 1914. 11. týden: Česká tištěná média od roku 1914 do roku 1918. 12. týden: Zrod českého filmu. 13. týden: I. světová válka a česká média.
Literatura
  povinná literatura
 • Hoch, Karel: Dějiny novinářství od r. 1860 do doby současné. In: Československá vlastivěda. VII, Písemnictví. Praha 1933, s. 437-469.
 • BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií : od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 9788024730288. info
 • MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran a jejich systém(y)v českých zemích. In Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. s. 9-23, 15 s. ISBN 80-86200-25-6. info
 • ŠOLLE, Zdeněk. Století české politiky : počátky moderní české politiky od Palackého a Havlíčka až po realisty Kaizla, Kramáře a Masaryka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1998. 298 s. ISBN 8020406964. info
 • PERNES, Jiří. Svět Lidových novin, 1893-1993 : stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. Photo by Milan Hoffer. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1993. 143 s. ISBN 8071060569. info
 • KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Český tisk v letech první světové války. 6. díl učebních textů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 51 s. info
 • BERÁNKOVÁ, Milena. Dějimy československé žurnalistiky. I. díl, Český periodický tisk do roku 1918. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 274 s., [1. info
  doporučená literatura
 • Neruda, Jan: Jak se tedy časopisy dělají. Orbis, Praha 1959.
 • MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Vyd. 1. Olomouc: Katedra politologie a evropských studií filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2000. 403 s. ISBN 8086200256. info
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 463 s. ISBN 8085983478. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, analýza dobových mediálních produktů.
Metody hodnocení
Zápočet ve formě písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1408