ZURb1411 Audiocafé (dílna)

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 20:00–21:40 bude_upresneno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz předkládá mohutnou inspiraci ze současné nejnápaditější audiotvorby. Neboť jak jinak se učit, než poslechem toho nejlepšího a cílenou odbornou tvůrčí debatou nad těmito díly. Kurz spočívá v poslechu aktuálně nejoceňovanějších tuzemských děl, zejména žánru dokumentu a reportáže, a v následné debatě s autory (a dramaturgy), jak o tématu, tak o formě. Kurz se velmi doporučuje jako doplněk ke kurzům ZURb1204 Audio žurnalistika či ZURb1230 Audio a video dokument. Je možné ho zapisovat opakovaně.
Výstupy z učení
Student získá absolvováním kurzu přehled o tom nejzajímavějším, co aktuálně v tuzemské audiotvorbě vzniká. Kurz zároveň nabídne vhled do tvůrčích postupů či inovací současných nejoceňovanějších českých dokumentaristů a reportérů v oblasti audiotvorby.
Osnova
  • Kurz probíhá každý semestr v šesti až osmi poslechových a debatních večerech v divadelní kavárně Husy na provázku.
  • V PODZIMNÍM SEMESTRU 2020 PROBÍHÁ KURZ DLE ROZVRHU POUZE ONLINE - MS TEAMS.
Výukové metody
Poslech, debata.
Metody hodnocení
Student absolvuje kurz aktivní účastí a (1) buď aktivním zapojením do dramaturgicko-produkčního týmu poslechových večerů, nebo (2) pořízením, přepisem a (žurnalistickým) zpracováním zvukového záznamu debaty do písemné podoby, nebo (3) vytvořením zhruba jedno-dvoustránkové reflexe AudioCafé příslušného semestru. Soubor, z něhož student pri reflexi vyjde, jsou nejen samy audiodokumenty, ale i následné debaty s autory či dramaturgy. Jak je vnímáte ve vzájemném kontextu? V čem, jak, proč.. vás inspiroval (či neinspiroval) tento soubor audiodokumentů? A to jak obsahem, tak formou. V čem, jak, proč.. vás inspirovali (či neinspirovali) tvůrci (jejich různé osobnosti a autorské přístupy). To vše ve vztahu k vaší zkušenosti, posluchačské a případně i tvůrčí, je-li nějaká. Nejde o popis, co se během semestru odehrálo, ale reflexi, verbalizaci vaší inspirace.
Informace učitele
https://www.projektced.cz/cs/production/65/
Příklad prvního AudioCafe první sezóny: https://www.projektced.cz/cs/production/65/

Plán podzimního semestru 2020:
(změna pochopitelně vyhrazena)

/vždy v úterý ve 20h ONLINE Microsoft Teams/

Podzim jsme se rozhodli zvlášť zaměřit na podcastovou tvorbu (nikoliv výhradně).

06.10.
Poslední zpráva (příklad kreativní práce se zvukovým archivem, ČRo Vltava)

20.10.
Na Dřeň (publicistické interview, příklad "emancipace" rozhlasové stanice a ne/pochopení smyslu novinařiny ze strany zřizovatelů, Radio Proglas, Hana Strašáková..)

03.11.
Dokumomenty (příklad nového trendu dokumentární tvorby v krátkém formátu, ČRo Vltava, Tereza Reichová: Vzpomínky na budoucnost, Květa Přibylová: O zrní a zrníčku)

24.11.
Vinohradská 12, Studio N (příklad zpravodajského podcastu, interview, konkurenční pořady ČRo Plus a Deníku N, Lenka Kabrhelová..)

01.12.
Zpověď (jeden z nejzajímavějších loňských českých dokumentů, nominovaný do shortlistu letošního festivalu Prix Bohemia Radio, Magdalena Trusinová, ČRo)

15.12.
Pohřešovaná (true crime, podcast nezávislé platformy Audionaut, zajímavé dílo i v kontextu předcházejícího prvního českého true crime podcastu Matematika zločinu)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.