POLb1115 Volby v praxi

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Dvořák (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 16. 9. 8:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! POL344 Pracovní stáž && ! NOW ( POL344 Pracovní stáž ) && ( TYP_STUDIA ( B ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studující na práci s obsáhlým datovým souborem pocházejícím z exit pollového šetření.
Výstupy z učení
Studující jsou schopni si samostatně připravit vícestupňový náhodný výběr na základě kterého provedou reprezentativní šetření. Ovládají práci s dotazníkem a umí získaná data vyhodnotit.
Osnova
  • 1. Exit Poll a jeho historické kořeny 2. Již známé okolnosti a představení předchozích šetření 3. Jak sestavit dotazník a čeho se případně vyvarovat 4. Jak postupovat při sběru dat
Literatura
    povinná literatura
  • Babbie, E. R. (2001). The practice of social research. Belmont: Wadsworth.
  • Greiner, D. J., & Quinn, K. M. (2012). Long Live the Exit Poll. Dadalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences. doi:10.1162/DAED_a_00170 (15 stránek)
  • O´Leary, Z. (2004). The Essentials Guide To Doing Research, Los Angeles, London: SAGE, kapitola Data Collection, sekce Surveying, str. 150-161. (11 stránek)
  • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
přednášky a semináře
Metody hodnocení
Aktivita, samostatné úkoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/POLb1115