ZURb1101 Žurnalistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky žurnalistiky, a to jak v její teoretické, tak praktické rovině. Předmět je členěn na tři tématické bloky – úvod do žurnalistiky, zpravodajství a publicistika, mediální legislativa a etické normy. Studenti by měli získat přehled o mediální krajině v ČR, specificích žurnalistické práce, ale i teoretickém pohledu na žurnalistiku. Student bude na konci předmětu schopen porozumět a vysvětlit základní pravidla žurnalistiky. Seznámí se se základními obecnými charakteristikami zpravodajství a publicistiky, historickým vývojem i současným stavem médií v České republice. Studenti se naučí rozlišovat a vytvořit zpravodajské a publicistické žánry, získají přehled o mediální legislativě a etických normách. Student bude schopen použít informace o práci se zdroji, seznámí se s pravidly úpravy žurnalistických textů jiných autorů a agenturních zpráv. Studenti budou navíc samostatně zpracovávat úkol zaměřený na výše zmíněné oblasti žurnalistiky.
Výstupy z učení
Student bude na konci předmětu schopen porozumět a vysvětlit základní pravidla žurnalistiky. Seznámí se se základními obecnými charakteristikami zpravodajství a publicistiky, historickým vývojem i současným stavem médií v České republice. Studenti se naučí rozlišovat a vytvořit zpravodajské a publicistické žánry, získají přehled o mediální legislativě a etických normách. Student bude schopen použít informace o práci se zdroji, seznámí se s pravidly úpravy žurnalistických textů jiných autorů a agenturních zpráv. Studenti budou navíc samostatně zpracovávat úkol zaměřený na výše zmíněné oblasti žurnalistiky.
Osnova
 • 1. Úvod; I. Úvod do žurnalistiky; 2. Základní pojmy; 3. Dějiny žurnalistiky; 4. Mediální krajina v ČR; 5. Charakteristika a typologie médií. II. Zpravodajství a publicistika: 6. a 7. Zpravodajství; 8. a 9. Publicistika; 10. Základy redakční práce. III. Mediální legislativa a etické normy: 11. a 12. Regulace a samoregulace žurnalistiky; 13. Závěrečný test a ukončení kurzu.
Literatura
 • Mass communication theory : an introduction (Orig.) : Úvod do teorie masové komunikace [McQuail, 1999] : Úvod do teorie masové komunikace [McQuail, 2002]. info
 • ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 9788024616612. info
 • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 9788072772667. info
 • PAPE, Susan a Sue FEATHERSTONE. Newspaper journalism : a practical introduction. 1st pub. London: Sage Publications, 2005. 222 s. ISBN 0761943293. info
 • RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika : komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Translated by Hana Bakičová. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 292 s. ISBN 8024701588. info
 • JIRÁK, Jan. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005. 142 s. ISBN 8071789259. info
 • REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 8071789267. info
 • MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 8071788406. info
 • BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika : [praktická příručka pro novináře]. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 186 s. ISBN 8071788716. info
 • BURTON, Graeme a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 8085947676. info
Výukové metody
Přednášky, domácí úkol (seminární práce), četba.
Metody hodnocení
Písemný úkol - nutné splnit zadání a odevzdat v termínu; úkol je hodnocen jako výborný, vyhovující, či nevyhovující; nevyhovující text musí být přepracován podle připomínek. Závěrečná zkouška má formu písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.