FSSd0991 Zahraniční pracovní pobyt II

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím (1 - 30 ECTS kreditů). Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Hana Hoblová (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Předpoklady
FSSd0990 Zahraniční pracovní pobyt || FSS990 Zahraniční pracovní pobyt
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
„Předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za řádně nahlášenou opakovanou pracovní stáž v zahraničí nebo v případě prodloužení stáže FSSd0990 o další semestr“.. Hlavními cíly předmětu jsou: získání praktických dovedností souvisejících se studovaným oborem, prohloubení odborných znalostí, získání zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu, zlepšení jazykových dovedností.Podmínky pro splnění stanovuje oborová rada příslušného studijního programu.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu student získá zkušenosti na zahraničních pracovištích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubí vědomosti související s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubí své odborné a jazykové schopnosti.
Osnova
  • Studující neregistrují předmět na začátku semestru, v němž stáž absolvují. Po návratu ze zahraničního studijního pobytu podá studující v IS žádost o uznání předmětu absolvovaného v zahraničí. Kontaktní osoba a administrátorka je Ing. Dagmar Hábová. O uznání předmětu a o výši přidělených kreditů rozhoduje školitel. Postupujte podle těchto instrukcí: http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition.
Literatura
  • Rocking Internship Abroad: 12 Tested And Proven Ways To Have A fun And Productive Internship by Mercy Kabue and Resa Gooding
Výukové metody
Praktická příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu hodin strávených na pracovišti v zahraničí. Kredity jsou přiřazeny rozhodnutím předsedy oborové rady/školitele na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium. Je třeba si ale pobyt zaevidovat v ISu, v evidenci stáží, studijních a pracovních pobytů https://is.muni.cz/auth/studium/studijni_pobyt_studijni a nahrát Training Agreement: do vaší studijní evidence bude potom zadán stav 51, tj. krátkodobý pobyt v zahraničí.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení potvrzení o praxi a zprávy z praxe
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/FSSd0991