BEP101Zk Právní nauka I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 038
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEP101Zk/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé liché pondělí 18:00–19:40 208, M. Hapla
BEP101Zk/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každé sudé pondělí 18:00–19:40 208, M. Večeřa
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je poskytnout výchozí soubor znalostí nezbytný pro studium pozitivně právních předmětů; naučit se praktickým dovednostem při práci s právními předpisy; osvojit si obecnou právní terminologii, interpretační a aplikační postupy a základy právního myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vymezit základní právní pojmy; - identifikovat formální prameny práva; - charakterizovat systém práva; - popsat proces aplikace práva; - interpretovat text právních norem;
Osnova
 • Pojem, podstata a funkce práva, systém práva, systém právní vědy. Prameny práva. Právní norma, pojem, struktura a prvky. Klasifikace právních norem a jejich vlastnosti. Interpretace práva. Formy realizace právních norem, pojem právního vztahu. Právní skutečnosti jako předpoklady právního vztahu. Subjekty, objekty a obsah právního vztahu. Aplikace práva. Právní odpovědnost. Právní stát jako vyjádření vztahu státu a práva.
Literatura
  povinná literatura
 • VEČEŘA, Miloš, Jana DOSTÁLOVÁ, Jaromír HARVÁNEK a Drahomíra HOUBOVÁ. Základy teorie práva : multimediální učební text. / Miloš Večeřa ... [et al.]. 3. dotisk 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 106 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 65. ISBN 978-80-210-4683-2. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589. info
  doporučená literatura
 • VEČEŘA, Miloš. Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 334-380. ISBN 978-80-7478-717-1. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 335 stran. ISBN 9788073806521. info
 • HUNGR, Pavel a Petr OSINA. Teorie práva. Edited by Lubomír Kubů. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 9788072016372. info
Výukové metody
Přednášky a seminární interaktivní cvičení s praktickými úkoly.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, 3 otevřené otázky a 10 otázek s variantami. Minimálně 55% správných odpovědí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BEP101Zk