BI201K Úvod do práva ICT I

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Abelovský, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:30 034
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI201K/01: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 024, J. Harašta
BI201K/02: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 024, J. Harašta
BI201K/03: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 024, J. Harašta
BI201K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/57, pouze zareg.: 0/57, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy užívání elektronických podpisů
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy duševního vlastnictví on-line
Osnova
 • 1. úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody, zadání témat seminárních prací;
 • 2. působnost práva na internetu, jurisdikce;
 • 3. právní subjektivita, elektronický podpis, elektronický právní styk, doručování;
 • 4. elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy;
 • 5. software, http kód a data jako předmět práv duševního vlastnictví, typické smlouvy;
 • 6. pojem ISP, odpovědnost ISP, typické smlouvy;
 • 7. doménová jména a doménové spory;
 • 8. ochrana osobní integrity www, e-mail, ochrana dat (osobní, obchodní, státní);
 • 9. www stránky specifické formy odpovědnosti (linking, deep linking, framing, meta-tagging, plagiátorství, protiprávní asignace služeb;
 • 10. autorskoprávní ochrana multimediálních informací a digital rights management;
 • 11. internet jako technologický trh;
 • 12. nekalosoutěžní jednání na internetu, spamming
Literatura
 • aktuální članky v časopise Revue pro právo a technologie (www.revue.law.muni.cz)
 • Studijní materiály publikované v IS MU
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci - kolokvium bude uděleno za úspěšné dokončení min. 4 z celkem 5 on-line odpovědníků.
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2021.