BI301K Úvod do práva ICT II

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Nechvátalová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Čt 13:30–15:00 024
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI301K/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 15:05–16:35 024, J. Harašta
BI301K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Harašta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy trestní a správní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eGovernmentu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eJustice
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy kyberkriminality a kybernetické bezpečností
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronických finančních transakcí
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy regulace elektronických komunikací
Osnova
 • Úvod do veřejného práva informačních a komunikačních technologií
 • Public Sector Information
 • Jurisdikce v trestních, správních a finančních věcech
 • eVolby a eSbírka
 • eJustice a ODR
 • eFinance
 • Kybernetická bezpečnost
 • Veřejnoprávní ochrana práva duševního vlastnictví
 • Kyberkriminalita
 • Osobní údaje v informačních systémech
 • Regulace elektronických komunikací
 • Datové schránky
Literatura
 • Aktuální studijní materiály v IS MU
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.