BI301K Úvod do práva ICT II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Zibner (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jan Zibner (cvičící)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. St 8:00–9:40 SD2.100
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI301K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 020, J. Harašta, J. Míšek, M. Myška
BI301K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
BI301K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
BI301K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
BI301K/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními a aktuálními koncepty a problémy veřejnoprávních odvětví práva informačních a komunikačních technologií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eGovernmentu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eJustice a ODR
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy regulace elektronických komunikací
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy kyberkriminality a kybernetické bezpečností
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy ochrany osobních údajů
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy poskytování informací veřejného sektoru a otevřených dat
Osnova
 • Úvod do veřejného práva informačních a komunikačních technologií
 • eGovernment, eLegislativa, eSbírka a promulgace práva
 • eJustice a ODR
 • Regulace elektronických komunikací
 • Kybernetická bezpečnost
 • Elektronické důkazy
 • Kyberkriminalita
 • Ochrana osobních údajů
 • Veřejnoprávní ochrana práva duševního vlastnictví
 • Identifikace, autentizace a datové schránky
 • Informace veřejného sektoru a otevřená data
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály v IS MU
 • POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ a Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 s. ISBN 978-80-210-8073-7. info
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
  doporučená literatura
 • SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 636 s. ISBN 9788073805012. info
 • LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 255 s. ISBN 9788087576410. info
 • POLČÁK, Radim a Tomáš GŘIVNA. Kyberkriminalita a právo. 1. vyd. Praha: AUDITORIUM, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4. info
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
Ústní rozprava nad tématem vylosovaného semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.