BJ305Z Administrativní a kancelářské práce v justici I

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Karla Caletková (cvičící)
Alice Dvořáková (pomocník)
Garance
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BJ305Z/01: Pá 14. 12. 8:00–9:40 060, 10:00–11:40 060, K. Caletková
BJ305Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Caletková
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s jednacím řádem, vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy a s činností vyšších soudních úředníků na jednotlivých úsecích soudní činnosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
  • 1. Spisy, jejich tvorba, evidence a úschova. Rejstříky. Evidenční pomůcky. I. 2. Spisy, jejich tvorba, evidence a úschova. Rejstříky. Evidenční pomůcky. II. 3. Činnost vyšších soudních úředníků v rámci soudních oddělení. I. 4. Činnost vyšších soudních úředníků v rámci soudních oddělení. II.
Literatura
  • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Ljubomír Drápal - Jaroslav Bureš. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xviii s. ISBN 9788074001079. info
  • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Ve věcech, týkající se výuky a zakončení předmětu, se obracejte výhradně na pí Caletkovou - kcaletkova@osoud.krm.justice.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BJ305Z

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:55, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému