BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je procvičit znalosti získané v předmětech občanské právo hmotné a občanské právo procesní. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
  • 1. Odpovědnost za škodu I. 2. Odpovědnost za škodu II. 3. Bezdůvodné obohacení I. 4. Bezdůvodné obohacení II. 5. Závazkové právo - úvod do obecné části 6. Závazkový právní vztah 7. Vznik, změna a zánik závazků 8. Zajištění závazků 9. Procesní úkony účastníků řízení 10. Procesní úkony soudu 11. Průběh civilního řízení soudního 12. Náklady řízení
Literatura
  • ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 550 s. ISBN 9788073574734. info
  • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
  • FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. info
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. ISBN 8072391550. info
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Věra KORECKÁ. Občanské právo hmotné. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 433 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně; č. 288). ISBN 80-210-2793-2. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:56, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému