BJ502Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky III

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (pomocník)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BJ502Z/01: Pá 21. 9. 12:00–13:40 316, 14:00–15:40 316, Pá 2. 11. 8:00–9:40 214, 10:00–11:40 214, Pá 30. 11. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208, E. Dobrovolná, M. Jirmanová, P. Lavický
BJ502Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jirmanová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je procvičit znalosti získané v předmětech občanské právo hmotné a občanské právo procesní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
 • 1. Opravná řízení; odvolání. 2. Mimořádné opravné prostředky 3. Výkon rozhodnutí - obecná část 4. Srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu 5. Prodej movitých a nemovitých věcí, prodej podniku 6. Výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění 7.Exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; evropský exekuční titul 8. Insolvenční řízení I. 9. Insolvenční řízení II. 10. Insolvenční řízení III.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2011. 711 s. ISBN 9788072018420. info
  neurčeno
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 1116 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. info
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 556 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. info
 • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Ludvík David - Petr Lavický - Jaruška Stavino. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. xxxiv s. ISBN 9788073574604. info
 • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Ljubomír Drápal - Jaroslav Bureš. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xx, 1579. ISBN 9788074001079. info
 • KURKA, Vladimír a Ljubomír DRÁPAL. Výkon rozhodnutí v soudním řízení. Praha: Linde, 2004. 854 s. ISBN 8072014439. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminářích;seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BJ502Z

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:54, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému