BJ503Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Mgr. Daniel Plšek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BJ503Z/01: Pá 18. 10. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208, Pá 1. 11. 14:00–15:40 126, 16:00–17:40 126, Pá 29. 11. 16:00–17:40 124, 18:00–19:40 124, D. Plšek
BJ503Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Kalvodová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání schopnosti aplikace základních trestněprávních institutů s ohledem na kompetence vyššího justičního úředníka. Rozvíjení praktických dovedností při řešení konkrétních příkladů, jež v praxi zpracovávají vyšší justiční úředníci.
Osnova
  • Základní instituty trestního práva hmotného v praktické činnosti vyššího justičního úředníka - rozhodování o nákladech trestního řízení. Advokátní tarif - odměňování ustanovených obhájců. Zápočty trestů. Zahlazení odsouzení.
Literatura
    povinná literatura
  • PÚRY, František, Pavel ŠÁMAL a Jindřich URBÁNEK. Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2011. 767 s. ISBN 9788072018291. info
  • NOVOTNÝ, František. Praktikum Trestní právo hmotné. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 215 s. ISBN 8086898393. info
    doporučená literatura
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
Výukové metody
Procvičování praktických situací - vypracování konceptů opatření a rozhodnutí s ohledem na kompetence vyššího soudního úředníka. Rozbor judikatury. Zadání řešení pro domácí přípravu.
Metody hodnocení
konzultace, písemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/BJ503Z