BJ601Zk Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
12/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (přednášející)
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 10:00–11:40 208, 12:00–13:40 208, Pá 13. 3. 12:00–13:40 258, 14:00–15:40 258, Pá 20. 3. 10:00–11:40 258, 12:00–13:40 258
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Předpokladem je absolvování předmětu Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s právní úpravou otázek mezinárodního práva procesního obsaženou v předpisech EU, zejména s úpravou mezinárodní příslušnosti, uznání a výkonu rozhodnutí a právní pomoci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
porozumět pojmům z oblasti mezinárodního procesního práva (mezinárodní pravomoc/příslušnost, uznání a výkon, právní pomoc); porozumět právní úpravě těchto otázek existující na unijní úrovni (nařízení Brusel Ibis, nařízení Brusel IIbis a další); aplikovat tuto úpravu na jednoduché skutkové situace
Osnova
  • Vývoj a pojem evropského justičního prostoru
  • Mezinárodní pravomoc/příslušnost - nařízení Brusel Ibis
  • Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí - nařízení Brusel Ibis, nařízení o EET, nařízení o EPR, nařízení o DN
  • Nařízení Brusel IIbis a nařízení o výživném
  • Problematika veřejných listin a právní pomoci
Literatura
Výukové metody
Kolektivní konzultace, individuální konzultace, teoretická příprava
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. Kombinovaná zkouška - písemná práce, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/BJ601Zk