BJ602K Správní soudnictví

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
6/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Coufalík (pomocník)
Mgr. Martina Mušálková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu je seznámení studentů právní úpravou správního soudnictví v České republice.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit pojem správního soudnictví;
porozumět platné právní úpravě správního soudnictví.
Osnova
 • 1. Pojem správního soudnictví
 • 2. Obecná část soudního řádu správního.
 • 3. Zvláštní část soudního řádu správního.
Literatura
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Luboš Jemelka. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xx, 1142. ISBN 9788074004988. info
 • SOUČKOVÁ, Marie, Petr LAVICKÝ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. xvii, 467. ISBN 8071793140. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Vladimír Vopálka. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xi, 327. ISBN 8071798649. info
 • Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. Edited by Jana Brothánková - Marie Žišková. Praha: Linde, 2003. 405 stran. ISBN 8072014242. info
 • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Správní soudnictví a jeho další perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 488-502. ISSN 1210-9126. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví [UJEP Brno, 1986]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1986. 205 s. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Zakončeno kolokviem (písemný test).
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 17:10, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému