BM406K Vybrané otázky veřejné správy a správního práva I

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 8. 4. 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, Pá 29. 4. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034, Pá 13. 5. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má základní teoretické a praktické poznatky z vybraných odvětví veřejné správy a jejich právní úpravy - je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi právní úpravou vybraných odvětví veřejné správy a obecným správním právem - dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe - je schopen zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Základní pojmy a instituty těchto odvětví veřejné správy : - vnitřní správa - správa policejní - správa obrany - správa školství - správa zdravotnictví - správa kultury - správa živnostenská - správa zaměstnanosti - správa výstavby - správa katastru nemovitostí - správa dopravy.
Literatura
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Zpracování a obhájení seminární práce v rozsahu 10 až 12 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.