BN508Zk Právní regulace zdanění majetku

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 10. 10:00–11:40 208, Pá 30. 10. 8:00–9:40 208, 10:00–11:40 208, Pá 20. 11. 12:00–13:40 148, 14:00–15:40 148, Pá 27. 11. 14:00–15:40 209
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Znalost základů finančního a daňového práva a daňové teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je obsáhnout problematiku konstrukčních prvků majetkových daní a poplatků v České republice - daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční, poplatku ze psů, poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, poplatků spojených s užíváním silnic a dálnic atd.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl student být schopen - popsat jednotlivé konstrukční prvky majetkových daní, - vysvětlit jejich význam pro určení daňové povinnosti, - aplikovat získané znalosti při styku se správcem daně.
Osnova
 • Úvod do studia majetkových daní; Nemovitostní daně - daň z pozemků; Nemovitostní daně - daň ze staveb; Daně z civilněprávních úkonů (Transferové daně) - daň z nabytí nemovitých věcí; Silniční daň; Poplatky spojené s užíváním silnic a dálnic; Místní majetkové poplatky
Literatura
  povinná literatura
 • RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6. info
  doporučená literatura
 • RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2005. 102 s. N/A. ISBN 80-86920-00-3. info
  neurčeno
 • RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. Téma. ISBN 978-80-7357-932-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava na prakticky zaměřené semináře spočívající ve vysvětlení konstrukčních prvků, informace o správě daně zaměřené na praxi.
Metody hodnocení
Písemná online zkouška: 30 otázek ve formě ANO x NE na 20 minut. K absolvování je třeba min. 60 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BN508Zk