BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
12/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (přednášející)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 9. 8:00–9:40 209, 10:00–11:40 209, Pá 4. 10. 14:00–15:40 038, 16:00–17:40 038, Pá 13. 12. 16:00–17:40 214, 18:00–19:40 214
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní přehled o problematice mezinárodního práva soukromého - jeho předmetu, pramenech, metodách a kolizní úpravě vybraných soukromoprávních poměrů a otázek.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student: chápat pojem a předmět mezinárodního práva soukromého; znát jeho prameny; schopen poruzumět základním metodám úpravy této disciplíny; schopen použít tyto metody v jednoduchých případech situací s mezinárodním prvkem
Osnova
  • Pojem a předmět MPS. Historie MPS.
  • Prameny MPS.
  • Metoda kolizní. Metoda přímá. Vybrané otázky metody kolizní (imperativní normy, veřejný pořádek).
  • Kolizní problematika osob.
  • Kolizní problematika závazků.
  • Kolizní problematika věcných prav.
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 455. ISBN 978-80-210-5276-5. info
Výukové metody
Přednášky. Samostudium. Kolektivní konzultace. Využití e-learningu.
Metody hodnocení
Písemná práce. Ústní rozprava.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.