BO409Zk International Arbitration

Faculty of Law
Spring 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (lecturer)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (assistant)
Guaranteed by
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Department of International and European Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of International and European Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 22. 2. 16:00–17:40 129, 18:00–19:40 129, Fri 26. 2. 16:00–17:40 129, 18:00–19:40 129, Fri 30. 4. 8:00–9:40 126, Fri 21. 5. 18:00–19:40 126
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je: - seznámit studenty se způsoby řešení sporů - seznámit studenty s metodami alternativních způsobů řešení sporů - seznámit studenty s mezinárodním rozhodčím řízením - naučit je formulovat rozhodčí smlouvu - seznámit je s průběhem rozhodčího řízení - seznámit je s pomocnými a kontrolními funkcemi soudů obecných - seznámit je s uznáním a výkonem cizích rozhodčích nálezů
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat způsoby řešení sporů mezi mezinárodními obchodníky - sepsat různé druhy rozhodčích smluv - porovnat alternativní způsoby řešení sporů a rozhodčí řízení - navrhnout základní postup v rozhodčím řízení
Syllabus (in Czech)
  • Aktuální osnova je obsažena v IS MUNI v interaktivní osnově.
Literature
    recommended literature
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku (Arbitration in internatinal and internal trade). 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 pp. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2. info
Teaching methods
lectures, homework, reading
Assessment methods
Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2021/BO409Zk