BS602Zk Criminal Law

Faculty of Law
Spring 2004
Extent and Intensity
10/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (alternate examiner)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (alternate examiner)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Fri 5. 3. 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 140, Fri 19. 3. 13:30–15:00 140, 15:05–16:35 140, Fri 2. 4. 11:10–12:40 140
Prerequisites (in Czech)
NOW ( BS602Z Crim. L. ) || BS602Z Crim. L.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Viz BS602Z
Syllabus (in Czech)
  • Viz BS602Z
Literature
  • Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. vyd. Brno: MU v Brně, 2002, vybrané kapitoly
Assessment methods (in Czech)
Zkouška ústní; při přípravě na vlastní výkon nelze použít nekomentovaných právních předpisů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2005, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2004/BS602Zk