BS602Zk Criminal Law

Faculty of Law
Spring 2005
Extent and Intensity
10/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (alternate examiner)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (alternate examiner)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Fri 18. 3. 13:30–15:00 D1, 15:05–16:35 D1, Fri 25. 3. 13:30–15:00 D1, 15:05–16:35 D1, Fri 1. 4. 11:10–12:40 D1
Prerequisites (in Czech)
NOW ( BS602Z Crim. L. ) || BS602Z Crim. L.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Viz BS602Z
Syllabus (in Czech)
  • Viz BS602Z
Literature
  • Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. vyd. Brno: MU v Brně, 2002, vybrané kapitoly
Assessment methods (in Czech)
Zkouška ústní; při přípravě na vlastní výkon nelze použít nekomentovaných právních předpisů.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2005/BS602Zk