BT402Z Criminal proceedings

Faculty of Law
Spring 2005
Extent and Intensity
10/6. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Karel Meixner, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Fri 25. 2. 13:30–15:00 D3, 15:05–16:35 D3, Fri 11. 3. 13:30–15:00 D3, 15:05–16:35 D3, Fri 25. 3. 11:10–12:40 D3
  • Timetable of Seminar Groups:
BT402Z/01: Fri 25. 3. 16:40–18:10 D3, Fri 8. 4. 13:30–15:00 D3, Fri 22. 4. 9:35–11:05 D3, M. Fryšták
BT402Z/02: Fri 8. 4. 16:40–18:10 D3, Fri 22. 4. 15:05–16:35 D3, Fri 13. 5. 13:30–15:00 D3, M. Fryšták
BT402Z/03: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Cílem výuky trestního řízení je seznámit studenty s právní úpravou trestního řízení, jednotlivých stádií trestního řízení, jejich cíli a účelem, dále postupem orgánů činných v trestním řízení, dokazováním a uplatněním obhajoby v trestním řízení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2005/BT402Z