BT402Z Criminal proceedings seminar

Faculty of Law
Spring 2006
Extent and Intensity
10/6. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (lecturer)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Karel Meixner, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Tue 21. 2. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, Tue 7. 3. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, Tue 21. 3. 11:10–12:40 034
  • Timetable of Seminar Groups:
BT402Z/01: Tue 21. 3. 16:40–18:10 034, Tue 4. 4. 11:10–12:40 034, Tue 2. 5. 11:10–12:40 034, J. Fenyk, M. Fryšták
BT402Z/02: Tue 4. 4. 16:40–18:10 034, Tue 18. 4. 11:10–12:40 034, Tue 2. 5. 15:05–16:35 034, J. Fenyk, M. Fryšták
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Cílem výuky trestního řízení je seznámit studenty s právní úpravou trestního řízení, jednotlivých stádií trestního řízení, jejich cíli a účelem, dále postupem orgánů činných v trestním řízení, dokazováním a uplatněním obhajoby v trestním řízení.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2006/BT402Z